T.C.

İMAMOĞLU KAYMAKAMLIĞI

İlçe Etik Komisyonu Kararı

Karar No :2015/01

Karar Tarihi : 26.03.2015

İmamoğlu Etik Komisyonu, Komisyon Başkanı Kaymakam Kürşad ÖZDEMİR başkanlığında, üyeler İlçe Yazı İşleri Müdürü Tülay ÖZTORUN, Malmüdürü Ahmet KARA, Milli Eğitim Müdürü Ahmet ÖZKILINÇ ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Cumali KOCA'nın iştirakiyle 26.03.2015 tarihinde saat 10:00'da Kaymakamlık Makam Odasında toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1-Kamuda Etik Kültürünün yerleşmesi, kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken etik davranış ilkelerinin bilinmesi ve toplumda görevsizlik yaratan durumları ortadan kaldırmak suretiyle kamu yönetimine halkın güveninin arttırmak amacıyla Kamu Görevlileri Etik İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerinin kurum amirlerince personele bir kez daha hatırlatılmasına


2-Etik Kültürünün ve Bilincinin yerleştirmek, geliştirmek amacıyla 25 Mayıs Etik Günü(25 Mayıs-01 Haziran 2015) haftasındaki 'Etik Önerileri' çerçevesinde çeşitli ekinliklerin ve çalışmaların yapılarak, hazırlanacak tutanakların ve katılımcı listesinin Kamu Kurum ve Kuruluşlarından talep edilmesine

3-Etik Haftası etkinlikleri kapsamında; Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulunun www.etik.gov.tr internet adresinden temin edilen afişler çoğaltılarak Kaymakamlığımız panolarına asılmasına,

4-Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca düzenlenecek olan hizmetiçi eğitim programlarında 'Etik Kültürünü, bilincini yerleştirme ve geliştirilmesi' konusuna yer verilmesine,

5-Kurumlarda etik sözleşmesi imzalamayan veya yeni atanan personel varsa 'Etik Sözleşme Belgesi'nin imzalattırılarak dosyalarında muhafaza edilmesine,

6-Kamu Hizmetlerini belirleyen standartlara ve süreçlere uygun şekilde yürütülmeleri için Kaymakamlığımızın birimleri Kamu Hizmet Standartları Formunun güncel olarak
tutulmasına,

7-Etik Komisyonu tarafından alınan kararların, yapılan çalışmaların ve faaliyetlerin kamuoyu ile paylaşılması amacıyla Kaymakamlık web sitesinde yayımlanmasına oy birliği ile karar verildi.

Kürşad ÖZDEMİR

Kaymakam

Komisyon Başkanı

Üyeler

Tülay ÖZTORUN Ahmet KARA Ahmet ÖZKILINÇ

Yazı İşleri Müdürü Malmüdürü Milli Eğitim Müdürü

Cumali KOCA

İlçe Gıda Tarım ve Hay.Müdürü