SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER       HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ)
3 KAYIP SÜRÜCÜ BELGESİNİN YENİDEN ÇIKARTILMASI 1- Trafik Büro Amirliğine hitaben yazılmış dilekçe       24 SAAT
2- Nüfus cüzdanının aslı ve 1 adet fotokopisi      
3- Kaybolan sürücü belgesinde mevcud değil ise, kan grubu belgesi    
4- 2 adet fotoğraf      
5- Sürücü belgesi ücreti      
       
4 YIPRANMA VEYA KİMLİK DEĞİŞİKLİĞİNDEN DOLAYI SÜRÜCÜ BELGESİ 1- Trafik Büro Amirliğine hitaben yazılmış dilekçe       30 DAKİKA
2- Nüfus cüzdanının aslı ve 1 adet fotokopisi      
3- Daha önceki belgesinde mevcut değil ise kan grubu belgesi      
4-  2 adet fotoğraf      
5- Eski Sürücü belgesi      
6- Kimlik değişikliği var ise değişikliği belirtir belge      
7- Sürücü belgesi ücreti      
       
5 MOTORLU ARAÇ TRAFİK VE TESCİL BELGESİ YENİLEME (YIPRANMA) 1-Yıpranan Tescil ve Trafik Belgelerinin yenisi alınacak       YABANCI BELGELER 24 SAAT BÜROMUZA AİT ARAÇLAR 15 DAKİKA
   (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan)      
2-Bir adet Araç Trafik tascil ve Müracaat işlem formu      
3-Dilekçe      
4-muayene süresi dolmuş ise muayenesi yaptırılacak      
5-Yıpranan belge ve plakaların yenisin çıkartılabilmesi için, aracın      
   kayıtlı olduğu tescil kuruluşuna müracaat edilebiliceği gibi,         
    herhangi bir tescil kuruluşuna müracaat edilebilir.      
       
Başvuru esnasında yukzarıda belirtilenlerin dışında başka belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda baazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumda ilk müracaat yerine
İlk Müracaat Yeri    : İmamoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü İkinci  Müracaat Yeri    : İlçe Kaymakamlığı
İsim            : Şakir ATMACA İsim            : Alper TANRISEVER
Unvan : İlçe Emniyet  Müdürü V Unvan : Kaymakam
Adres : M.F.Ç.Bulvarı No:109 -  İmamoğlu Adres : Hükümet Konağı
Telefon : 0322 892 30 52 Telefon : 0322 892 15 18
Faks  : 0322 892 13 14 Faks  : 0322 892 15 19-15 10 
E-Posta : imamoglu@egm.gov.tr E-Posta : imamoglu@icisleri.gov.tr
             
 
 
 
SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER       HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ)
6 DEVİR İŞLEMLERİ 1-Noter satış senedi       15 DAKİKA
2-Vergi ilişik kesme belgesi      
3-Zorunlu mali mesuliyet sigortası (Alıcı adına)      
4-Araca ait eski Tescil ve Trafik belgeleri      
5-Vatandaşlık numarası      
6-Yeni Tescil belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan)      
7-Muayene süresi dolmuş ise muayenesi yaptırılacaktır.      
8-2 adet araç trafik tescil ve müracaatişlem formu(Ek-1)      
NOT:Noter satış senedi tarihinden itibaren 1 ay içerisinde tescil zorunluluğu bulunmaktadır.
Araç şirket adına alınmış ise, yukarıda belirtilen belgelere ilaveten;      
a-Ticaret odası sicil kayıt sureti.      
b-İmza sirküleri ibraz edilecektir.      
6-Yaptığı işten dolayı vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı    
7-Oda kayıt belgesi, işyeri ruhsat fotokopisi      
       
7 AD VE / VEYA SOYAD VEYA TİCARİ ÜNVANLI PLAKA TESCİL İŞLEMLERİ 1-Araç faturalı ise, faturalı araçlar için uygulanan tescil işlemi uygulanır.     20 DAKİKA
2-Araç tescilli ise dilekçe ile müracaat edilir.      
3-Araç başka bir tescil kuruluşundan nakil geliyor ise, nakil araçlar için yapılan tescil işlemi uygulanır.
4-Ad, soyad veya ticari ünvanlı plakanın harcının ödendiğine dair makbuz.    
5-Yıllık vergisi tescil tarihinden itibaren yıllık sürenin sona erdiği günden başlamak üzere(30) 
   gün içinde plaka vergisini ödemeyenler hakkında 6183 sayılı amme alacaklarının tahsili 
    hakkında kanun hükümleri uygulanır.      
       
       
Başvuru esnasında yukzarıda belirtilenlerin dışında başka belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda baazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumda ilk müracaat yerine
İlk Müracaat Yeri    : İmamoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü İkinci  Müracaat Yeri    : İlçe Kaymakamlığı
İsim            : Şakir ATMACA İsim            : Alper TANRISEVER
Unvan : İlçe Emniyet  Müdürü V Unvan : Kaymakam
Adres : M.F.Ç.Bulvarı No:109 -  İmamoğlu Adres : Hükümet Konağı
Telefon : 0322 892 30 52 Telefon : 0322 892 15 18
Faks  : 0322 892 13 14 Faks  : 0322 892 15 19-15 10 
E-Posta : imamoglu@egm.gov.tr E-Posta : imamoglu@icisleri.gov.tr
             
 
SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER       HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ)
8 YENİ KAYIT 1-Fatura ve faturayı düzenleyen bayinin yetki belgesi       15 DAKİKA
2-Uygunluk belgesi      
3-Zorunlu mali sorumluluk sigortası      
4-ÖTV ödeme belgesi aslı      
5-Vatandaşlık numarası      
6-Tescil ve Trafik belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan)      
7-Sşoförler odasından yeni kayıt dosyası      
   NOT:Fatura kesim tarihinden itibaren 3 ay içerisinde tescil zorunluluğu bulunmaktadır.
   Araç şirket adına alınmış ise, yukarıda belirtilen belgelere ilaveten      
   a-Ticaret odası sicil kaydı.      
    b-İmza sirküleri  ibraz edilecektir.      
       
9 YENİ KAYIT (GÜMRÜK ŞEHADETNAMELİ) 1-Gümrük Trafik şahadetnamesi       15 DAKİKA
2-Uygunluk belgesi      
3-Zorunlu mali mesuliyet sigortası      
4-ÖTV ödeme belgesi aslı      
5-Vatandaşlık numarası      
6-Tescil ve Trafik belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan)      
7-Şoförler odasından yeni kayıt dosyası      
   NOT: Şahadetname tarihinden itibaren 3 ay içerisinde tescil etme zorunluluğu   
bulunmaktadır.Araç şirket adına alınmış ise, yukarıda belirtilen belgelere istinaden.  
a-Ticaret odası sicil kayıt sureti      
b-İmza sirküleri ibraz edilecektir.      
       
Başvuru esnasında yukzarıda belirtilenlerin dışında başka belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda baazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumda ilk müracaat yerine
İlk Müracaat Yeri    : İmamoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü İkinci  Müracaat Yeri    : İlçe Kaymakamlığı
İsim            : Şakir ATMACA İsim            : Alper TANRISEVER
Unvan : İlçe Emniyet  Müdürü V Unvan : Kaymakam
Adres : M.F.Ç.Bulvarı No:109 -  İmamoğlu Adres : Hükümet Konağı
Telefon : 0322 892 30 52 Telefon : 0322 892 15 18
Faks  : 0322 892 13 14 Faks  : 0322 892 15 19-15 10 
E-Posta : imamoglu@egm.gov.tr E-Posta : imamoglu@icisleri.gov.tr
             
 
SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER       HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ)
10 NAKİL OLAN ARAÇLAR 1-Noter satış senedi       24 SAAT
2-Vergi ilişik kesme belgesi      
3-Tescilli olduğu il veya ilçeden sakınca yoktur yazısı (e-posta ile yazışma yapılmaktadır.)
4-Zorunlu mali mesuliyet sigortası (alıcı adına)      
5-Araca ait eski Tescil ve Trafik Belgeleri ile plakalar      
6-Vatandaşlık numarası      
7-Yeni Tescil ve Trafik belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan)    
NOT: Araç sahibi değişmeden aynı kişi adına bir başka tescil kuruluşunda tescil edilecek
araçlardan noter satış senedi aranmamakta olup, önceki kayıtlı olduğu yerin vergi    
dairesinden alınacak borcu yoktur yazısı getirecektir.      
Noter satış senedi tarihinden itibaren 1 ay içerisinde tescil zorunluluğu bulunmaktadır.  
       
11 VERASET İNTİKALİ YOLUYLA TESCİLİ YAPILACAK ARAÇLAR 1-Veraset ilamı (İlgili mahkemeden)       24 SAAT
2-Veraset intikali yönünden borcu yoktur belgesi (İlgili vergi dairesinden)    
3-Vergi dairesinden borcu yoktur belgesi      
4-Zorunlu mali mesuliyet sigortası(Varis/Varisler adına)      
5-Araca ait eski tescil ve trafik belgeleri      
6-Vatandaşlık numarası      
7-Yeni tescil belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan)      
8-Muayene süresi dolmuş ise muayenesi yaptırılacaktır.      
9-2 Adet araç trafik tescil ve müracaat işlem formu (Ek-1)      
10-Varislerin kendisi veya kanuni vekilleri müracaat edeceklerdir      
       
       
Başvuru esnasında yukzarıda belirtilenlerin dışında başka belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda baazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumda ilk müracaat yerine
İlk Müracaat Yeri    : İmamoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü İkinci  Müracaat Yeri    : İlçe Kaymakamlığı
İsim            : Şakir ATMACA İsim            : Alper TANRISEVER
Unvan : İlçe Emniyet  Müdürü V Unvan : Kaymakam
Adres : M.F.Ç.Bulvarı No:109 -  İmamoğlu Adres : Hükümet Konağı
Telefon : 0322 892 30 52 Telefon : 0322 892 15 18
Faks  : 0322 892 13 14 Faks  : 0322 892 15 19-15 10 
E-Posta : imamoglu@egm.gov.tr E-Posta : imamoglu@icisleri.gov.tr
             
 
SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER       HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ)
12 TESCİL BELGESİ VE TRAFİK BELGESİ İLE PLAKA ZAYİ 1-Yeni tescil ve trafik belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan       24 SAAT
2-Bir adet araç trafik tescil ve müracat işlem formu (Ek-1)      
3-Dilekçe      
4-Karayolları muayene istasyonundan motor şase tespiti (Muayene)      
5-Zayi edilen belge ve plakaların yenisinin çıkartılabilmesi için, aracın kayıtlı olduğu    
   tescil kuruluşuna müracaat edilebileceği gibi, herhangi bir tescil kuruluşuna    
   müracaat edilebilir.      
       
13 TRAFİKTEN ÇEKME İŞLEMİ 1-Yeni tescil belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan)       30 DAKİKA
2-İki adet araç trafik tescil ve müracaat işlem formu (Ek-1)      
3-Dilekçe      
4-Vergi dairesinden borcu yoktur belgesi      
5-Plakalar getirilecek      
6-Eski tescil ve trafik belgeleri getirilecek      
       
14 HURDAYA AYIRMA İŞLEMİ 1-Yeni tescil belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan)       30 DAKİKA
2-İki adet araç trafik tescil ve müracaat işlem formu (Ek-1)      
3-Dilekçe      
4-Vergi dairesinden borcu yoktur belgesi      
5-plakalar getirilecek      
6-Eski tescil ve trafik belgeleri getirilecek      
7-Hurdaya ayrılan araçlar onarımla yenilenseler bile yeniden tescil edilemezler.  
       
Başvuru esnasında yukzarıda belirtilenlerin dışında başka belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda baazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumda ilk müracaat yerine
İlk Müracaat Yeri    : İmamoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü İkinci  Müracaat Yeri    : İlçe Kaymakamlığı
İsim            : Şakir ATMACA İsim            : Alper TANRISEVER
Unvan : İlçe Emniyet  Müdürü V Unvan : Kaymakam
Adres : M.F.Ç.Bulvarı No:109 -  İmamoğlu Adres : Hükümet Konağı
Telefon : 0322 892 30 52 Telefon : 0322 892 15 18
Faks  : 0322 892 13 14 Faks  : 0322 892 15 19-15 10 
E-Posta : imamoglu@egm.gov.tr E-Posta : imamoglu@icisleri.gov.tr
             
 
 
SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER       HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ)
15 ARAÇLARDA RENK DEĞİŞİKLİĞİ 1-Yeni tescil ve trafik belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan)       30 DAKİKA
2-İki adet araç trafik tescil ve müracaat işlem formu (Ek-1)      
3-Dilekçe      
4-Karayolları muayane istasyonundan renk tespiti (muayene bitmiş ise yaptırılacak)  
       
16 UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ AD,SOYAD DEĞİŞİKLİĞİ 1-Yeni tescil belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan)       30 DAKİKA
2-İki adet araç trafik tescil ve müracaat işlem formu (Ek-1)      
3-Dilekçe       
4-Kayıtlı olduğu nüfus idaresinden vukuatlı nüfus örneği      
5-Mahkeme kararı veya evlenme cüzdanı (Şahıslar için)      
6-Ticaret sicil kayıt sureti ve imza sirküleri (Şirketler için)      
       
17 ARAÇLARDA LPG DÖNÜŞÜMÜ 1-Fatura       YABANCI PLAKALI ARAÇLARDA 24 SAAT BÜROMUZA KAYITLI ARAÇLARDA 30 DAKİKA
2-Montaj tespit raporu      
3-İmalat yeterlilik belgesi      
4-Karayolları uygunluk belgesi      
5-Karayolları muayene istasyonundan tespit yaptırılacak      
6-Dilekçe      
7-İki adet araç trafik tescil ve müracaat işlem formu (Ek-1)      
8-Yeni tescil ve trafik belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan)      
9-Eski tescil ve trafik belgesi getirilecek      
10-Aracın tescilli olduğu trafik kuruluşunda yapılır.      
       
Başvuru esnasında yukzarıda belirtilenlerin dışında başka belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda baazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumda ilk müracaat yerine
İlk Müracaat Yeri    : İmamoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü İkinci  Müracaat Yeri    : İlçe Kaymakamlığı
İsim            : Şakir ATMACA İsim            : Alper TANRISEVER
Unvan : İlçe Emniyet  Müdürü V Unvan : Kaymakam
Adres : M.F.Ç.Bulvarı No:109 -  İmamoğlu Adres : Hükümet Konağı
Telefon : 0322 892 30 52 Telefon : 0322 892 15 18
Faks  : 0322 892 13 14 Faks  : 0322 892 15 19-15 10 
E-Posta : imamoglu@egm.gov.tr E-Posta : imamoglu@icisleri.gov.tr
             
 
 
SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER       HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ)
18 İCRA KANALI İLE SATILAN ARAÇLAR 1-İcra müdürlüğü, vergi dairesi gibi kuruluşlarca düzenlenen satış yazısı       24 SAAT
2-Vergi dairesinden borcu yoktur yazısı      
3-Trafik sigortası      
4-Trafik belgesi (Muayenesi bitenler için)      
5-Yeni tescil belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan)      
6-İki adet araç trafik tescil ve müracaat işlem formu (Ek-1)      
   NOT:Bir ay içerisinde ilgili trafik kuruluşuna tescil edilme zorunluluğu vardır.    
    Araç şirket adına alınmış ise, yukarıda belirtilen belgelere ilaveten      
a-Ticaret odası sicil kayıt sureti      
b-İmza sirküleri ibraz edilecektir.      
19 MOTOR VEYA ŞASE DEĞİŞİMİ 1-Motor satış senedi, gümrük şahadetnamesi veya fatura ile satın alınan motor   EN FAZLA 7 GÜN
   bloğunun girişi ile ilgili son sahibi arasındaki satışa esas belgeler      
2-Garanti kapsamında değiştirilen motor bloğu için fatura ve bu motor bloğunun  
   garanti kapsamında değiştirildiğine dair firmanın yazısı.      
3-Teknik belge-Plan proje      
4-İki adet araç trafik tescil ve müracaat işlem formu (Ek-1)      
5-Yeni tescil ve trafik belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan)      
6-Eski trafik tescil ve tescil belgeleri      
7-Karayolları fenni muayene istasyonunca tespit yapılır.      
20 ÇALINAN ARAÇLAR İLE İLGİLİ İŞLEMLER 1-Karakol tarafından tutulan tutanak ile Oto Hırsızlık Büro Amirliğinden çalıntı       1 AY
   olduğuna dair belge getirilir.      
2-Çalındığı tarihten itibaren 1 ay geçmiş olması şartıyla, araç sahibinin istemesi   
   halinde, savcılık veya mahalli zabıtadan alınan, çalınma olayına ait belgeninin  
   eklendiği dilekçe alınır ve trafik kuruluşunca tescil kaydı silinerek vergi dairesine  
    bilgi verilir.      
3-Araçla birlikte araca ait belgelerde çalınmış ise sahibine isteği      
halinde aracın kayıtlarına çalınmıştır şerhi konulduğuna dair yazı verilir.    
Başvuru esnasında yukzarıda belirtilenlerin dışında başka belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda baazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumda ilk müracaat yerine
İlk Müracaat Yeri    : İmamoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü İkinci  Müracaat Yeri    : İlçe Kaymakamlığı
İsim            : Şakir ATMACA İsim            : Alper TANRISEVER
Unvan : İlçe Emniyet  Müdürü V Unvan : Kaymakam
Adres : M.F.Ç.Bulvarı No:109 -  İmamoğlu Adres : Hükümet Konağı
Telefon : 0322 892 30 52 Telefon : 0322 892 15 18
Faks  : 0322 892 13 14 Faks  : 0322 892 15 19-15 10 
E-Posta : imamoglu@egm.gov.tr E-Posta : imamoglu@icisleri.gov.tr
             
 
SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER       HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ)
21 ÇALINTI ARAÇ BULUNDUĞU ZAMAN 1-Karakoldan alınacak teslim tutanağı ile birlikte, Oto Hırsızlık Büro Amirliğinden    30 DAKİKA
   aracın bulunduğuna dair belge      
2-Dilekçe      
       
22 TİCARİDEN GAYRİ TİCARİYE VEYA GAYRİ TİCARİDEN TİCARİYE ÇEVİRME 1-Yeni tescil belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan)       30 DAKİKA
2-İki adet araç Trafik Tescil ve Müracaat işlem formu (Ek-1)      
3-Dilekçe      
4-Ticariye çevirmek için bağlı olduğu vergi dairesinden kayıt örneği      
5-Gayri ticariye çevirmek için bağlı olduğu vergi dairesinden kayıt örneği    
       
23 YABANCI UYRUKLU KİŞİLER ADINA TESCİLLİ ARAÇLARIN YURDUMUZU TERK İŞLEMLERİ 1-MA-MZ gurubu plakalar ile diplamatlara ve NATO' ya tahsis edilen araçlara işlem yapılır. 24 SAAT
2-Beş adet araç trafik tescil ve müracaat işlem formu (Ek-1)      
3-Araca ait plakalar      
4-Araca ait tescil ve trafik belgeleri      
5-Dilekçe      
6-Vergi dairesinden borcu yoktur belgesi (NATO personeli ve diplomatlar hariç)  
       
24 (A) GEÇİCİ TRAFİK BELGE VE PLAKALARI     ''A'' Geçici trafik belgesi, prototip veya yol testi ve gösterisi yapılacak araçlar ile fabrika,  30 DAKİKA
   depo, gümrük satış yeri, teşhir yeri ve benzeri gibi yerler arasında sürülecek araçlar için 
    imalatçı ve ithalatçı firmalar ile bu firmaların yetki verdiği araç satıcılığı yapan bayilere 
    verilir.Bir yıl için geçerlidir.Bayinin faliyet gösterdiği yerin trafik kuruluşunca verilir.  
1-Her türlü hukuki ve mali sorumluluğu kabul ettiklerini beyan eden dilekçe    
2-İki adet geçici trafik belgesi      
3-Şirketin oda sicil kaydı, imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi      
4-Harç makbuzu      
5-Garanti belgesi      
6-Trafik sigortası      
       
Başvuru esnasında yukzarıda belirtilenlerin dışında başka belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda baazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumda ilk müracaat yerine
İlk Müracaat Yeri    : İmamoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü İkinci  Müracaat Yeri    : İlçe Kaymakamlığı
İsim            : Şakir ATMACA İsim            : Alper TANRISEVER
Unvan : İlçe Emniyet  Müdürü V Unvan : Kaymakam
Adres : M.F.Ç.Bulvarı No:109 -  İmamoğlu Adres : Hükümet Konağı
Telefon : 0322 892 30 52 Telefon : 0322 892 15 18
Faks  : 0322 892 13 14 Faks  : 0322 892 15 19-15 10 
E-Posta : imamoglu@egm.gov.tr E-Posta : imamoglu@icisleri.gov.tr
             
 
SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER       HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ)
25 (B) GEÇİCİ TRAFİK BELGESİ       Tescili yapılmamış veya tescil ve trafik belgesi işlemleri tamamlanmamış araçlara   30 DAKİKA
   verilir. 30 gün süre ile geçerlidir.      
1-dilekçe      
2-Trafik sigortası      
3-ÖTV Ödeme belgesi      
4-Harç makbuzu      
5-Aracın faturası-trafik şahadetnamesi-noter satış senedi.      
       
26 (C) GEÇİCİ TRAFİK BELGESİ       Satıldığı veya bulunduğu yerden tescil edileceği ve bulundurulacağı veya onarımının   30 DAKİKA
   yapılacağı yere kadar götürülecek araçlara verilir. Enfazla 6 gün süre ile verilir.   
  Buaraçlar belirtilen güzergah dışına çıkamaz      
1-Dilekçe      
2-Trafik sigortası      
3-Aracın satın alındığı belge      
4-Harç makbuzu      
       
27 YABANCI UYRUKLU KİŞİLER ADINA ARAÇ TESCİLİ 1-Araç tescil işlemleri sırasında Türk vatandaşlarından istenilen belgeler yabancılardan    24 SAAT
   da istenir      
2-Yabancı uyrukluların araçları MA-MZ grubu plakaya tescil edilir.      
       
       
       
Başvuru esnasında yukzarıda belirtilenlerin dışında başka belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda baazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumda ilk müracaat yerine
İlk Müracaat Yeri    : İmamoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü İkinci  Müracaat Yeri    : İlçe Kaymakamlığı
İsim            : Şakir ATMACA İsim            : Alper TANRISEVER
Unvan : İlçe Emniyet  Müdürü V Unvan : Kaymakam
Adres : M.F.Ç.Bulvarı No:109 -  İmamoğlu Adres : Hükümet Konağı
Telefon : 0322 892 30 52 Telefon : 0322 892 15 18
Faks  : 0322 892 13 14 Faks  : 0322 892 15 19-15 10 
E-Posta : imamoglu@egm.gov.tr E-Posta : imamoglu@icisleri.gov.tr
             
 
SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER       HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ)
25 (B) GEÇİCİ TRAFİK BELGESİ       Tescili yapılmamış veya tescil ve trafik belgesi işlemleri tamamlanmamış araçlara   30 DAKİKA
   verilir. 30 gün süre ile geçerlidir.      
1-dilekçe      
2-Trafik sigortası      
3-ÖTV Ödeme belgesi      
4-Harç makbuzu      
5-Aracın faturası-trafik şahadetnamesi-noter satış senedi.      
       
26 (C) GEÇİCİ TRAFİK BELGESİ       Satıldığı veya bulunduğu yerden tescil edileceği ve bulundurulacağı veya onarımının   30 DAKİKA
   yapılacağı yere kadar götürülecek araçlara verilir. Enfazla 6 gün süre ile verilir.   
  Buaraçlar belirtilen güzergah dışına çıkamaz      
1-Dilekçe      
2-Trafik sigortası      
3-Aracın satın alındığı belge      
4-Harç makbuzu      
       
27 YABANCI UYRUKLU KİŞİLER ADINA ARAÇ TESCİLİ 1-Araç tescil işlemleri sırasında Türk vatandaşlarından istenilen belgeler yabancılardan    24 SAAT
   da istenir      
2-Yabancı uyrukluların araçları MA-MZ grubu plakaya tescil edilir.      
       
       
       
Başvuru esnasında yukzarıda belirtilenlerin dışında başka belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda baazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumda ilk müracaat yerine
İlk Müracaat Yeri    : İmamoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü İkinci  Müracaat Yeri    : İlçe Kaymakamlığı
İsim            : Şakir ATMACA İsim            : Alper TANRISEVER
Unvan : İlçe Emniyet  Müdürü V Unvan : Kaymakam
Adres : M.F.Ç.Bulvarı No:109 -  İmamoğlu Adres : Hükümet Konağı
Telefon : 0322 892 30 52 Telefon : 0322 892 15 18
Faks  : 0322 892 13 14 Faks  : 0322 892 15 19-15 10 
E-Posta : imamoglu@egm.gov.tr E-Posta : imamoglu@icisleri.gov.tr
             
 
 
SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER       HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ)
28 YABANCI GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN ÜLKEMİZDEN İKİNCİ EL ARAÇ ALIMI 1-Yabancı gerçek veya tüzel kişilik adına tescilli bir aracın yurt dışına çıkarılmak istenmesi 30 DAKİKA
     halinde;      
a-Dilekçe      
b-Vergi ilişiğinin kesildiğine dair ilişik kesme belgesi      
c-Tescil ve trafik belgeleri      
d-Plakalar      
    Belge ve plakaları geri alınan araca yurt dışında da geçerli mali sorumluluk sigortası   
    ibraz edilmesi kaydıyla (D) geçici trafik belge ve plakaları verilir.      
2-Yabancı gerçek veya tüzel kişilere noterlerce satışı yapılan 2. el bir aracın yabancı veya
     tüzel kişiler tarafından ülkemizde tescil ettirilmeden yurt dışına çıkarılmak istenmesi  
     halinde;      
a-Dilekçe      
b-Noter satış senedi      
c-Tescil ve trafik belgeleri      
d-Plakalar      
e-İlişik kesme belgesi (Vergi dairesinden)      
f-Yurt dışında geçerli mali sorumluluk sigortası      
       
29 LOGO     Araç işleticisinin ticari ad ve ünvanı ile işletmeci kuruluşun tanıtımına yönelik reklam   30 DAKİKA
 mahiyetindeki yazı ve resimler aracın yan karoseri üzerinde bulunabilmekte, otobüs  
 ve minibüslerin arkalarına sadece işleticinin ticari ad ve ünvanı yazılabilmektedir.  
    Özel şahıs veya şirketlerin kendi adlarına veya kiralamış oldukları araçların üzerine   
 tanıtım amacıyla isim veya logoları koyulabilmektedir.Yine aynı şekilde bu kişilerin   
 bayisi oldukları firmaların logosu sahip oldukları araçları üzerine yazılabilmektedir.  
       
Başvuru esnasında yukzarıda belirtilenlerin dışında başka belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda baazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumda ilk müracaat yerine
İlk Müracaat Yeri    : İmamoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü İkinci  Müracaat Yeri    : İlçe Kaymakamlığı
İsim            : Şakir ATMACA İsim            : Alper TANRISEVER
Unvan : İlçe Emniyet  Müdürü V Unvan : Kaymakam
Adres : M.F.Ç.Bulvarı No:109 -  İmamoğlu Adres : Hükümet Konağı
Telefon : 0322 892 30 52 Telefon : 0322 892 15 18
Faks  : 0322 892 13 14 Faks  : 0322 892 15 19-15 10 
E-Posta : imamoglu@egm.gov.tr E-Posta : imamoglu@icisleri.gov.tr