İlçemizde Çiftçi Kayıt Sistemi Kayıtlarına göre 2.361 çiftçi bulunmaktadır.  
İlçemizin arazi varlığının %100 sulamaya elverişli (pompaj sistemi devreye girdiği takdirde ) olmasına rağmen  % 18’i derin kuyu su pompaları vasıtası ile çiftçinin kendi imkânları ile sulanmaktadır. (62.500 dekar )
Yedi Göze Sulama projesi ile İmamoğlu Ceyhan ve Kozan İlçeleri dahilinde takriben  toplam  1.050.00 dekar (ek sulama projeleri ile )  tarım arazisi sulu tarım yapılacaktır. Bu anlamda ilçemizde de  62.500 dekar sulu tarım arazisi 5. 056 oranında artarak 347.500 dekar olacaktır.
 
Yedi göze sulama projesi tamamlandığın da bu projeden 3 ilçe, 53 mahalle  yararlanacaktır. Yılda 20.000 kişilik ilave istihdam sağlanacaktır. 
      
Yedi göze sulama projesi devreye  neticesinde; 2.ürün ekimleri mısır, soya, yerfıstığı meyvecilik, yem bitkileri, arıcılık ve organik tarım alanlarında ve hayvancılıkta  ciddi artışlar sağlayacaktır. 
 
Proje Adı
AŞAĞI SEYHAN YEDİGÖZE İMAMOĞLU
SULAMASI 1.MERHALE PROJESİ
Proje No
2009A010100
Sektörü ve Altsektörü
Tarım Sulama
Proje Yeri(İlçe)
İmamoğlu
Başlama - Bitiş Tarihi
2009-2018
Proje Bedeli(TL)
218.614.506
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)
141.879.689
2015 Yıl İçi Harcama
44.614.482
2015 Yılı Ödeneği(TL)
44.615.000
Nakdi Gerçekleşme (%)
100
Projenin Bugünkü Durumu
Devam ediyor
Proje Özet Bilgisi
Alt Projeler:
 
1-İmamoğlu Sulaması İletim Kanalı: 14.610 m iletim kanalı, T1 tüneli ve T2 tüneli tamamlandı. T3 tünelinin kazısı ve 484  m beton kaplama, 2015 yılında 1004 m T3 tünelinin beton kaplama imalatı ile beraber T3 tüneli tamamlanmıştır. Fiziki gerçekleşme  %100’dır.
 
2- İmamoğlu Sulaması 1. Kısım: 21.210 da cazibeli sulama işi tamamlanmış olup, basınç testleri yapılan 4.400 da’lık Musullu kısmına su verilmiştir. 15.700 da’lık S0 sulama şebekesi tamamlanmış olup, iletim kanalının tamamlanmasına müteakip basınç testleri yapılarak, 2017   yılında sulamaya açılması hedeflenmektedir. 
 
3- İmamoğlu Sulaması S1 Ana kanal ve Şebekesi: 13.230 da cazibeli sulama ve 13.470 m (8700 m açık/trapez tamamlandı.) ana kanal şebekesi/kapalı sistem tamamlanarak, bölgeye deneme suyu verilmiştir.
 
 
 
 
Proje Adı
AŞAĞI SEYHAN YEDİGÖZE İMAMOĞLU
SULAMASI 2.MERHALE PROJESİ
Proje No
2009A010100
Sektörü ve Alt sektörü
Tarım Sulama
Proje Yeri(İlçe)
İmamoğlu
Başlama - Bitiş Tarihi
2015-2019
Proje Bedeli(TL)
158.592.000
İhale Bedeli(TL)
134.400.000
Önceki Yıllar Harcamaları(TL)
-
2015 Yıl İçi Harcama
-
2015 Yılı Ödeneği(TL)
1.000
Nakdi Gerçekleşme (%)
-
Fiziki Gerçekleşme (%)
-
Projenin Bugünkü Durumu
Devam ediyor
Proje Özet Bilgisi
Alt Proje:
1- İmamoğlu Sulaması 2.Kısım: 187.920 da sahanın sulama ve drenaj tesislerinin yapım işi 10.09.2015 tarihinde şantiye kurma çalışmalara başlanmış olup, 07.09.2019 tarihinde bitirilmesi hedeflenmektedir. Toplulaştırma ve inşaat işleri devam etmektedir.