İLÇEMİZ KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AİT

2014 YILI FAALİYET RAPORLARI

İMAMOĞLU KAYMAKAMLIĞI

A)PERSONEL DURUMU :

Kaymakamlığımız bünyesinde;

1 Yazı İşleri Müdürü

1 Şef

2 VHK. İşletmeni

1 Bilgisayar İşletmeni

1 Hizmetli

B)EVRAK KAYIT DURUMU :

Evrakın Cinsi

ADET

Gelen Evrak Kayıt

6403

Giden Evrak Kayıt

2257

Yurt Dışı Bakım Belgesi

2

C-YAPILAN ÇALIŞMALAR :

4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun Gereğince Yapılan İş ve İşlemler;

Soruşturma izni verilen

2

Soruşturma izni verilmeyen

3

Kısmen izin verilen-kısmen izin verilmeyen

1

TOPLAM KARAR

6

İdari yargıya giden karar sayısı

4

Bozulan karar sayısı

1

Onanan karar sayısı

3

TOPLAM

4

2014 YILI İÇERİSİNDE DÜZENLENEN ARAŞTIRMA RAPORU : 8 Adet

2014 YILI İÇERİSİNDE VERİLEN İDARİ YAPTIRIM KARARLARI : 21 Adet

2014YILI İÇERİSİNDE DÜZENLENEN BAŞARI BELGELERİ SAYISI : 27 Adet

3091 Sayılı Taşınmaz Mal Zilliyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkındaki Kanun Gereğince Yapılan İş ve İşlemler;

3091 Sayılı Kanuna Göre Verilen Kararlar

Başvuru sayısı 5

Talebin Reddi

0

Men-i Müdahale

4

Anlaşma

0

Dilekçe Üzerinde Ret

0

Dosyanın İşlemden Kaldırılması

1

TOPLAM

5

Disiplin, Hizmet içi Eğitim ve Ödüllendirme İş ve İşlemler;

KAYMAKAMLIKÇA ;

Hakkında Disiplin Soruşturması Açılan Personel Sayısı

5

Disiplin Cezası Verilen Personel Sayısı

(uyarma,kınama,aylıktan kesme)

0

Üst Disiplin Kurullarına Ceza Teklif Edilen Personel Sayısı (kademe ilerlemesinin durdurulması,devlet memurluğundan çıkarma)

0

Verilen Cezalardan İtiraz Üzerine İdari Yargı Veya Disiplin Kurulunca Bozulanların Sayısı

0

Üst Disiplin Amiri Sıfatıyla İtiraz Üzerine Karara Bağlanan Dosya Sayısı

0

İtirazı Kabul Edilen Sayısı

0

İtirazı Reddedilen Sayısı

0

Düzenlenen Hizmetiçi Eğitim Programı Sayısı

?

Hizmetiçi Eğitime Katılan Personel Sayısı

?

İlçe İdare Kurulunca Verilen Kararlar

1111 sayılı Askerlik Kanunu Gereğince Alınan Karar

51

Diğer

2

TOPLAM

53

5253 Sayılı Dernekler Kanunu Çerçevesinde Dernek İşlemleri;

Mevcut Dernek Sayısı

21

Kurulan Dernek Sayısı

0

Fesh Olan Dernek Sayısı

3

TOPLAM

18

Lokal Ruhsatı Bulunan Dernek Sayısı

0

İdari Para Cezası Uygulanan Dernek Sayısı

1

Kamu Yararına Çalışan Dernek Sayısı

2

Öğrenci Yurdu Bulunan Dernek Sayısı

0

Denetimi Yapılan Dernek Sayısı

2

BİMER Projesi,Bilgi Edinme Kanunu ve 3071 sayılı Dilekçe Kanunu Kapsamında Yapılan İş ve İşlemler;

Bimer Başvuru Sayısı

102

Bilgi Edinme Başvuru Sayısı

2

Dilekçe Sayısı

855

TOPLAM

959

İlçe İnsan Hakları Kurulunda Yapılan İş ve İşlemler;

İnsan Hakları Başvuru Sayısı

0

İnsan Hakları Aylık Toplantı Sayısı

12

Nezarethane Denetim Sayısı

12

TOPLAM

24

5671 Sayılı Kanuna Göre Yapılan İş ve İşlemler;

Mevcut İnternet Sayısı

7

İnternet Kafe Açma Başvuru Sayısı

2

İnternet Kafe Kapanan İşyeri Sayısı

0

TOPLAM

9

İnternet Kafe İşletme Hizmetiçi Eğitim Sayısı

1

İnternet Kafe Denetim Sayısı

14

İnternet Kafe Denetim Sonucu İşlem Yapılan İşyeri Sayısı

0

TOPLAM

15

5442 Sayılı il İdaresi Kanununa Göre Yapılan İş ve İşlemler;

İlçe İdare Şube Başkanları Toplantı Sayısı

2

Köy ve Mahalle Muhtarları Toplantı Sayısı

0

Teftiş Edilen Köy Sayısı

0

Teftiş Edilen Kurum Sayısı

-

TOPLAM

0

Tüketici İlçe Hakem Heyeti tarafından Yapılan İş ve İşlemler;

Başvuru Sayısı

1746

Tüketici Lehine Verilen Karar Sayısı

1708

Tüketici Aleyhine Verilen Karar Sayısı

38

TOPLAM

1746

İMAMOĞLU JANDARMA KOMUTANLIĞI

İMAMOĞLU BELEDİYESİ

5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. maddesi uyarınca Kamu mali yönetim kontrol kanununun 41. maddesinin 4. fıkrasında belirtilen biçimde, Stratejik plan ve performans hedeflerine göre yürütülen faaliyetleri belirlenmiş performans ölçülerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini ve belediye borçlarının durumunu açıklayan faaliyet raporu aşağıdaki şekilde hazırlanmıştır.

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

DÖNEM İÇİ ÇALIŞMALAR

a)Belediyemize bağlı Tüm müdürlükler ile Resmi Özel Kuruluşlar ve vatandaşlardan gelen evraklar sayısı: 1965 Adet olup 85 Âdetine cevap verilmiştir.

b )Belediyemiz yazı işleri müdürlüğünce 2014 yılı içerisinde 565 evrak gönderilmiştir

c)Belediye Encümen oturum sayısı: 48

d)Belediye Encümenince alınan karar sayısı: 137

e)Belediye Meclisi oturum sayısı: 19

f)Belediye Meclisince alınan karar sayısı: 83

g)Belediyemizde yapılan nikâh sayısı: 218

h)Belediyemizde yapılan ilan sayısı: 172

PERSONEL İŞLERİ

DÖNEM İÇİ ÇALIŞMALAR

Belediyemizde toplam memur sayısı 22,

2 Adet Sözleşmeli ve dolu kadro 22 kişi,

Daimi işçi kadrosunda toplam 3 kişi çalışmaktadır.

MEVCUT PERSONEL:

1 Adet Müdür. V

4 Adet Memur

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

FALİYETLER

2014 Yılı içerisinde;

Gelen evrak sayısı: 216

Giden evrak sayısı: 560

İşçi çalıştırılması, işçilik hizmet alımı ihalesi yapılmış olup, büro temizlik hizmetleri 12 kişi, park ve bahçe hizmetlerinde 24 kişi, bayındırlık hizmetlerinde 15 kişi, büro temizlik hizmetlerinde 12 kişi, şoför hizmeti 22 kişi, olarak toplam 87 kişi çalıştırıldığı,

İlçemiz Fatih Mahallesi -Hürriyet Mahallesi -Cumhuriyet Mahallesinin Muhtelif cadde ve sokaklarına toplam 90.928 m² Kilit Parke Taşı ile yol yaptırılmıştır.

MEVCUT PERSONEL:

1 Adet Müdür V

1 Adet Memur

TEMİZLİK İŞLERİ

GÖREV TANIMI

Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı olarak çalışan temizlik işleri belediyemiz sorumluluk alanında bulunan ve temizlenmekle sorumlu olduğu mahalleler ve sokakların temizliğinin yapılması sağlanmaktadır.

Yukarıda sayılan işlemler gece ve gündüz, Pazar ve resmi tatiller, dini bayramlar dâhil olmak üzere seri bir şekilde sürdürülüp gerekirse yıkanarak temizlenmektedir. Çöplerin, molozlar, poşetler gibi benzeri atıklar kaldırımlar ve yol kenarında bırakılmakta yaya ve taşıt trafiğine seyri ne mani ortamlar yaratılmamasına dikkat edilmiştir. Mahalleler ve diğer sayılan yerlere çöp bidonları yerleştirerek çöplerin dağıtılmalarına mahal vermeden vardiyalı bir şekilde çöplerin günde ve saatinde alınması sağlanmaktadır.

Belediyemiz ayrıca sinekle mücadele yapmış ve bu vesile ile yaz boyu sivrisinekle ilkbaharda larva ile mücadele etmiştir.

MEVCUT PERSONEL:

3 Adet kadrolu işçi

SATIN ALMA

GÖREV TANIMI

Fen işleri Müdürlüğümüze bağlı olarak çalışan satın almada, belediyemiz bünyesinde bulunan tüm birimlerin ihtiyaç duyduğu mal ve hizmet alımlarının 4734 sayılı kamu ihale kanununun ilgili maddeleri dikkate alınarak işin durumuna göre yürütmektedir.

DÖNEM İÇİ ÇALIŞMALAR

Belediyemiz bünyesinde bulunan tüm birimlerin hizmetlerinin aksatılmadan yürütülebilmesi için ihtiyaç duyduğu, piyasadan temini zorunlu olan mal ve hizmet alımlarından en kaliteliyi en uygun fiyata ve istenilen sürede temin etmek amacı ile azami rekabet şartlarının oluşturulması ve devlet yararının korunmasına 2014 yılında özen gösterilmesine çalışılmıştır.

Belediyemiz bütçe imkânları 4734 sayılı K.İ.K.'nu 22/d Maddesi hükümleri içerisinde ve tasarruf genelgelerine uyularak sürdürülmüştür.

MEVCUT PERSONEL:

2 Adet Memur

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYETLER

İmar ve Şehircilik müdürlüğüne 2014 yılı içerisinde;

Gelen evrak sayısı: 216

Giden evrak sayısı: 671

İnşaat ruhsatı :99

99 adet yapı kullanma izin belgesi,

22 adet ifraz dosyası,

1 adet dosya imar yönetmeliğine uymadığından dolayı iptal edildiği, 21 adet encümene dosya gönderilmiştir.4 adet tevhit dosyası mevcuttur.24 adet ekpertiz raporuna cevap verilmiştir.50 adet imar durumu belgesi düzenlenmiştir. Bir yerde 6.80 hektar alanında imar uygulaması yaptırılmış ve belediyemiz hizmetlerine sunulmuştur.

MEVCUT PERSONEL

1 adet Müdür V.

1 adet Memur

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV TANIMI

2014 Yılı içerisinde Belediyemizin yetki ve sorumluluk alanında olan kanun ve yönetmeliklerin vermiş olduğu yetkiler çerçevesinde çalışmalar sürdürülmüştür. Belediyemiz Başkanlığına yazılı olarak verilen dilekçelerin yanı sıra Zabıta Müdürlüğüne telefon ile bildirilen ihbar ve şikâyetlerde göz önüne alınarak değerlendirilmiş ve gerekse seyyar esnaflar ile ilgili çalışmalarımız sürmüş kaldırım işgalleri ve okul önlerindeki çirkin görüntü ve yığılmalar önlenmiş gerekse sabit esnaflarımız belirli bir düzen içerisinde denetlenmiştir.

2014 yılı içerisinde;

Gelen evrak sayısı: 129

Giden evrak sayısı: 49

26 adet ölçü ve tartı beyanı düzenlenmiştir.11 kişiye belediye ihtarı düzenlenmiştir.202 kişiye hayvancılığın kaldırılması ile ilgili tebliğ verilmiştir.

MEVCUT PERSONEL

1 Adet Müdür V.

3 Adet Zabıta Memuru

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ.

Ruhsat ve denetim müdürlüğü 5393 sayılı yasalar gereği Belediyelere verilmiş olan yetkiler çerçevesinde belediyemizin yetki ve sorumluluk alanında görevleri arasındadır.

Belediye sınırları içinde bulunan 01.08.2007 yılında müdürlük olarak faaliyete geçmiştir.

2014 yılı içerisinde belediyemizin yetki ve sorumluluk alanında olan kanun ve yönetmeliklerin vermiş olduğu yetkiler çerçevesinde çalışmalar sürdürülmüştür. Belediyemiz

Başkanlığının yazılı olarak verilen dilekçelerin yanı sıra ruhsat ve denetim müdürlüğüne telefon ile bildirilen ihbar ve şikâyetlerini göz önüne alınarak değerlendirilmiş ve gerekse esnaflarla ile ilgili çalışmalarımız sürmüştür.

Bu çalışmalar yapılırken belediye, esnaf ve vatandaş dayanışması ön plana alınmış olup ceza vermektense çok şehrimizin güzelleşmesini ve ruhsatsız iş yerlerin ruhsat almaya esnaf ve vatandaşların mağdur edilmemesine özen gösterilmiştir.

2014 yılı içerisinde verilen ruhsat sayısı Gayri sıhhi müessese ruhsatı 15 adet, normal ruhsat 46 adet, GSM ruhsatı 4 adet, olmak üzere toplam 65 adet ruhsat verilmiştir. Gelen yazımız 81, giden yazımız 105 adettir.

MEVCUT PERSONEL

1 Adet Müdür V.

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

1-Yazı İşleri Müdürlüğü Bütçesi 138.088,13 TL olup bunun 44.510,54 TL harcanmış olup 93.577,59 TL 'si ödenek harcanmayıp iptal edilmiştir.

2-Özel Kalem Müdürlüğü Bütçesi 1.073.372,25 TL olup bunun 838.771,34 TL harcanmış olup 244.895,30 TL'si ödenek harcanmayıp iptal edilmiştir.

3-Fen İşleri Müdürlüğü Bütçesi 15.805.992,00 TL olup 6.773.615,36 TL harcanmış olup 9.022.082,25 TL si ödenek harcanmayıp iptal edilmiştir.

4-Mali Hizmetler Müdürlüğü Bütçesi 1.451.303,13 TL olup 615.990,57 TL harcanmış olup 755.697,56 TL si ödenek harcanmayıp iptal edilmiştir.

5-Zabıta Müdürlüğü Bütçesi 271.215,00 TL olup192.256,81 TL harcanmış olup 78.958,19 TL'si ödenek harcanmayıp iptal edilmiştir.

6-Su İşleri Müdürlüğü Bütçesi 394.163,55 TL olup 128.867,29 TL harcanmış olup 265.296,26 TL si ödenek harcanmayıp iptal edilmiştir.

7-Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Bütçesi 27.303,38 TL olup 1.480,90 TL harcanmış olup 25.822,48 TL si ödenek harcanmayıp iptal edilmiştir.

8-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Bütçesi 599.500,00 TL olup 114.151,56 TL harcanmış olup 524.968,44 TL si ödenek harcanmayıp iptal edilmiştir.

9-İtfaiye Müdürlüğü Bütçesi 437.000.00 TL olup herhangi bir harcama yapılmamış olup 437.000,00 TL ödenek harcanmayıp iptal edilmiştir.

2014 Yılı Gelir Bütçesi 20.157.937,44 TL olarak tahmin edilmiştir. Gerçekleşen 7.244.147,50 TL oranı % 35,94 dür.

KASA HESABI Hareketleri 2014 yılında Borç 1.276.583,38 TL Alacak 1.276.583,38 TL olarak işlem görmüştür.Devir 0,00 dır.

BANKA HESABI Hareketleri 2014 yılında borç 6.683.991,84 TL alacak 6.655.111,06 TL olup 2015 yılına devir 28.880,783 TL

BÜTÇE EMANET HESABI HESAPLARI Önceki Yıllarla birlikte borç 12.336.482,50 TL

Alacak kalanı 1.115.236,15 TL 2015 yılına devir 8.720.603,19 TL

EMANET HESABLARI 2014 Yılında Alacak 3.935.250,65 TL Borç 1.684.188,92 TL 2015 Yılına Devir 2.251.016,73 TL

MEVCUT PERSONEL

1 Adet Müdür V


ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İMAMOĞLU MESLEK YÜKSEKOKULU

GENEL BİLGİLER

Çukurova Üniversitesi İmamoğlu meslek yüksek okulu, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 24.05.2011 tarih ve B.30.0.EBÖ.101.02.05-333 sayılı yazılarıyla bünyesinde 4 Program'ı bulunduran 1629 m2'lik kapalı alan üzerine kurulu Çukurova Üniversitesi İmamoğlu Meslek Yüksekokulu kurulmuştur.

Örgüt Yapısı ve Teşkilat Şeması

Akademik Yapı

Yüksek okulumuz 'da öğretim üyesi olarak 2 doçent ve 11 öğretim görevlisi kadrosu bulunmaktadır

İdari Yapı

Yükse okulumuz üst yönetimi Müdür ve 2 adet Müdür Yardımcısı'ndan oluşmaktadır.

İnsan Kaynakları

Akademik Personel

Birimimizin akademik personelinin unvana göre dağılımı aşağıda gösterilmiştir.

Birim Adı

Prof.

Doçent

Yardımcı Doçent

Öğretim Görevlisi

Araştırma Görevlisi

Çevirici

Eğitim-Öğretim Planlamacısı

Okutman

Uzman

Toplam

İmamoğlu Meslek Yüksekokulu

2

11

13

GENEL TOPLAM

0

2

0

11

0

0

0

0

0

13

Akademik personelimizin yaş aralıklarına göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

AKADEMİK PERSONELİN YAŞ İTİBARİ İLE DAĞILIMI

0-25 YAŞ

26-30 YAŞ

31-35 YAŞ

36-40 YAŞ

41-50 YAŞ

51 YAŞ ÜZERİ

TOPLAM

KİŞİ SAYISI

5

6

1

13

İdari Personel

Birimimizde çalışan idari personelin sayıları aşağıda gösterilmiştir.

Birim Adı

İdari Kadro

Sözleşmeli Personel Sayısı

İşçi Sayısı

Geçici İşçi Sayısı

Toplam Kadro

İmamoğlu Meslek Yüksekokulu

2

2

GENEL TOPLAM

2

0

0

0

2

Birimimizde çalışan idari personelin hizmet sınıfına göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

UNVANI

DOLU KADRO

BOŞ KADRO

TOPLAM KADRO

Genel İdare Hizmetleri

1

1

Sağlık Hizmetleri Sınıfı

Teknik Hizmetler Sınıfı

Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı

Avukatlık Hizmetleri Sınıfı

Din Hizmetleri Sınıfı

Yardımcı Hizmetler Sınıfı

1

1

*TOPLAM

2

0

2

YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Türkiye'de yükseköğretim T.C. Anayasası?nın 130. ve 131. maddeleri ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile düzenlenmektedir.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 12. maddesi uyarınca; kanundaki amaç ve ana ilkelere uygun olarak yetki, görev ve sorumluluklar;

1. Yüksekokul kurullarına başkanlık etmek, yükseköğretim üst kuruluşlarının kararlarını uygulamak, üniversite kurullarının önerilerini inceleyerek karara bağlamak ve yüksekokul bölümleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

2. Her eğitim-öğretim yılı sonunda ve gerektiğinde yüksekokulun eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri hakkında üniversite yönetim kurulu ile senatoya bilgi vermek,

3. Yüksekokulun yatırım programlarını, bütçesini ve kadro ihtiyaçlarını, bağlı birimlerinin ve üniversite yönetim kurulu ile senatonun görüş ve önerilerini aldıktan sonra hazırlamak ve sunmak,

4. Gerekli gördüğü hallerde yüksekokulun birimlerinde görevli öğretim elemanlarının ve diğer personelin görev yerlerini değiştirmek veya bunlara yeni görevler vermek,

5. Yüksekokulun birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak.

İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

Fiziksel Yapı

Çukurova Üniversitesi İmamoğlu Meslek Yüksekokulu, Adana ili, İmamoğlu ilçesi sınırları içerisinde 1629 m2'lik kapalı alan üzerinde kurulmuştur. Yüksekokulumuz bünyesindeki 2 program ile eğitim-öğretimini sürdürmektedir.

Yüksekokul binası içerisinde; idari alanlar, derslikler, yemekhane, kantin, laboratuarlar ve kütüphane bulunmaktadır.

Adana iline 35 km uzaklıkta olan İmamoğlu'na ulaşım toplu taşıma araçlarıyla sağlanabilmektedir.

1- Sunulan Hizmetler

a- Eğitim-Öğretim Hizmetleri

Yüksekokulumuzda Bilgisayar Teknolojisi Programı ile Gaz ve Tesisatı Teknolojisi Programlarında 102 öğrenci eğitim-öğretim görmektedir. Yüksekokulumuz 2013-2014 eğitim-öğretim döneminde Su Ürünleri Programında ilk mezunlarını vermiştir. Ancak 2014-2015 eğitim-öğretim döneminde Su Ürünleri Programına öğrenci verilmemiştir.

Birimimizde öğrenim gören öğrenci sayılarına ilişkin tablo aşağıda gösterilmiştir.


FAKÜLTE / YO / MYO / ENSTİTÜ ADI

I. ÖĞRETİM

II. ÖĞRETİM

UZAKTAN ÖĞRETİM

TOPLAM

İmamoğlu Meslek Yüksekokulu

102

102

GENEL TOPLAM

102

0

0

102

İdari Hizmetler

2014 yılı içerisinde öğretim faaliyeti alanında teknolojinin kullanılması amacıyla geçen yıl alınan 2 adet akıllı tahtaya ilaveten 1 akıllı tahta daha alınmıştır. Gaz ve Tesisatı Teknolojisi Programının kullanımı için 8 adet Deney Seti alınarak, Gaz ve Tesisatı Teknolojisi Programına ait laboratuar kurulmuştur. Öğrenci Yemekhanesinin eksiklikleri giderilerek yemek hizmetinin okulda sunumuna başlanılmıştır. Okul binası içerisinde internet kullanımı için gerekli alt yapı oluşturulmuştur. Okul ihtiyaçlarına ilişkin kırtasiye ve temizlik malzemesi alımları yapılmıştır. Ayrıca Bilgisayar Laboratuarı için gerekli sarf malzemeleri temin edilmiştir.

AMAÇ ve HEDEFLER

İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ

Stratejik Amaç ve Hedefler

AMAÇ

HEDEF

A.1.0. Eğitim ve Öğretimde Kalitenin Artırılması

H.1.1. Yeni eğitim ve öğretim programlarının açılması

H.1.2. Eğitim ve öğretim programlarında niteliğin artırılması

A.2.0. Akademik ve İdari Personel Sayısı ve Niteliğinin Artırılması

H.2.1. Akademik personel sayısının artırılması

H.2.2. Akademik personel niteliğinin geliştirilmesi

H.2.3. İdari personel sayısının artırılması

H.2.4. İdari personel niteliğinin artırılması

H.2.5. Akademik ve idari personel memnuniyetinin artırılması

A.3.0. Fiziksel Alt Yapının Geliştirilmesi

H.3.1. Eğitim ve öğretim alt yapısının geliştirilmesi

H.3.2. Bilimsel araştırmalar için gerekli alt yapının sağlanması

H.3.3. Akademik ve idari personel çalışma ortamlarının iyileştirilmesi

A.4.0. Eğitim ve Öğretimde Öğrenci Niteliğinin Artırılması

H.4.1. Yüksekokul eğitim-öğretim programlarının tercih edilme oranının artırılması

H.4.2. Öğrenci etkinlik ve sosyal faaliyetlerinin güçlendirilmesi

H.4.3. Öğrencilerin bilimsel zeminde sosyo-kültürel düzeylerinin geliştirilmesi

A.5.0. Blimsel Çalışmaların Sayı ve Niteliklerinin Artırılması

H.5.1. Ulusal ve uluslararası projelerin artırılması

H.5.2. Bilimsel yayın ve bildirilerinin sayı ve niteliklerinin geliştirilmesi

TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER

Yüksekokulumuzun temel politikası bünyesinde orta vadede popüler bölüm ve proğramlar açarak üniversitede etkin ve tercih edilebilen bir yüksekokul haline gelebilmektir.

FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ ve DEĞERLENDİRMELER

MALİ BİLGİLER

Bütçe Uygulama Sonuçları

Bütçe Giderlerine ilişkin, Birimimizin 2014 yılı bütçe uygulama sonuçları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

KOD

BÜTÇE GİDERLERİ

2014 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ

**2014 YILSONU TOPLAM ÖDENEK

*2014 YILI GERÇEKLEŞEN HARCAMA TOPLAMI

GERÇEKLEŞME ORANI (%) (*/**)

01

PERSONEL GİDERLERİ

381.000

556.000

506.364

%91,07

02

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

95.000

95.000

91.536

%96,35

03

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

56.000

56.000

42.200

%75,35

05

CARİ TRANSFERLER

0

0

0

0

06

SERMAYE GİDERLERİ

0

0

0

0

07

SERMAYE TRANSFERLERİ

0

0

0

0

TOPLAM

532.000

707.000

640.100

90,53

Bütçe giderlerine ilişkin hedef ve gerçekleşmeler ile meydana gelen sapmaların nedenleri;

2014 yılı mali bütçe harcamalarında harcama hedeflerinde herhangi bir sapma meydana gelmemiş olup, harcamalarda maksimum verimliliğe özen gösterilmiştir.

PERFORMANS BİLGİLERİ

Faaliyet ve Proje Bilgileri

Performans Hedefleri

2014 yılı Faaliyet ve Projeleri

Ç.Ü.2014 YILI PERFORMANS PROGRAMINDAKİ FAALİYETLER VE PROJELER

1

Önlisans, lisans ve lisansüstü programları ve ders içeriklerinin bilimsel gelişmelere göre güncellenerek ders tanımlarının 2014 yılı sonuna kadar AB ve uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi

1

AKTS 'ye uygun ders tanımlarının yapılması

2

Multidisipliner, yeni ve gelişmekte olan bilim ve sanat dallarında eğitim-öğretim program sayısının arttırılması

2

Açılacak program sayısının arttırılması

3

Eğitim-Öğretim programlarının ihtiyaçlarının saptanması ve güncellenmesi

3

Eğitim-Öğretim programlarının ihtiyaçlarının belirlenmesi ve iyileştirmesi

4

Eğitim-Öğretimde kullanılan elektronik ve basılı ders kitaplarının sayısının arttırılması

4

Elektronik ve basılı ders kitaplarının alımı

5

Akreditasyon sürecinin tamamlanması ve ADEK güvence sisteminin geliştirilmesi

5

Akreditasyon sürecinin tamamlanması

6

Ulusal ve uluslararası ortak eğitim-öğretim programlarının açılması

6

Açılacak eğitim-öğretim programı

7

Yabancı dil hazırlık eğitimi verilen bölüm-program sayısının arttırılması

7

Yabancı dil hazırlık eğitimi verilen bölüm-program sayısının arttırılması

8

Mevlana, Farabi ve Erasmus ile diğer ulusal ve uluslararası hareketlilik programlarından üniversitemize gelen ve giden öğrenci sayısının arttırılması

8

Gelen ve giden öğrenci sayısının arttırılması

9

Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin kurulması

9

Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin kurulması

10

Uzaktan eğitim ve örgün eğitimde kullanılan teknoloji destekli ders sayılarının arttırılması

10

Yeni yöntem, araç ve sistemlerle oluşturulması ve uyarlanması

11

Uzaktan ve örgün öğretim programlarına hizmet verecek öğrenme yönetim sistemleri ve ders araçlarının geliştirilmesi

11

Öğrenme yönetim sisteminin hizmet vereceği birim sayısı ve yeni geliştirilecek sistem ve araçlar sayısının arttırılması

12

Birimlerin stratejik amaçlarına yönelik akademik personel ihtiyacının karşılanması

12

Akademik personel sayısının arttırılması

13

Akademik personel sayısını artırarak öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısının düşürülmesi

13

Akademik personel başına düşecek öğrenci sayısı

14

Öğretim elemanlarının eğitim ve öğretim becerilerini destekleyici hizmet içi eğitim programları düzenlenmesi

14

Düzenlenecek eğitimler

15

Öğretim üyesi yetiştirme programlarında öğrenim gören sayısının arttırılması

15

Yurtdışında görevlendirilecek akademik personel sayısının arttırılması

16

Bilgi ve görgü gelişimine yönelik kısa süreli yurtiçi ve yurtdışı görevlendirilmelerin arttırılması

16

Yurtiçi ve yurtdışına yapılacak görevlendirmelerin arttırılması

17

Yabancı dil eğitim kurslarının sağlanması

17

Açılacak kurslar

18

İdari birimlerin verimliliğini arttıracak yenilikçi yöntemlerin ve sistemlerin geliştirilmesi ve uygulanması

18

Yenilikçi yöntemlerin ve sistemlerin geliştirilmesi ve uygulanması

19

İdari personele becerilerini destekleyici hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesi

19

Hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesi

20

İdari personel kadro doluluk oranının arttırılması

20

İdari personel ve alanında uzman idari personel sayısının arttırılması

21

Kurumsal memnuniyet ve aidiyet duygusunu geliştirici sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin arttırılması

21

Yapılacak sosyal ve kültürel faaliyetlerin arttırılması

22

Çalışanlara yönelik sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyet sayısının arttırılması

22

Çalışanlara yönelik yapılacak sosyal faaliyetler

23

Spor amaçlı tesis alanlarının arttırılması

23

Spor amaçlı tesis alanlarının arttırılması

24

Sosyal, kültürel ve sanatsal amaçlı tesis alanlarının arttırılması

24

Çalışanların memnuniyeti

25

Spor, sosyal, kültürel ve sanatsal amaçlı tesislerin fiziki durumu ve donanımının iyileştirilmesi

25

Spor, sosyal, kültürel ve sanatsal amaçlı tesislerin iyileştirme

26

Kampüs ulaşım ve çevre düzenlemelerin yapılması, engelsiz ulaşım olanaklarının iyileştirilmesi

26

Engelsiz erişim sağlanan düzenlemesi

27

Üniversitenin ihtiyaç duyduğu eğitim-öğretim altyapı ve yenileme çalışmalarının yapılması

27

Alt yapı çalışmalarının yapılması

28

Öğrenci ve öğretim üyesi sosyal hizmet binalarının arttırılması için kaynak arama çalışmalarının yapılması

28

Yeni kurulacak yahut kullanıma açılacak sosyal tesislere kaynak bulunması

29

Araştırma ve geliştirme altyapısının güçlendirilmesi

29

Açılacak/yenilecek birim laboratuvarı, uygulama alanı, araç-gereç ihtiyacının temin edilmesi

30

Merkezi Laboratuarın kurulması

30

Merkezi laboratuarın kurulması

31

Sosyal ve kültürel hizmet merkezlerinin kurulması

31

Sosyal ve kültürel hizmet merkezlerinin kurulması

32

Akademik birimlerde eğitim-öğretim alanı dışındaki araç-gereç ve ihtiyaçların karşılanması

32

Akademik birimlerin araç-gereç ve ihtiyaçların karşılanması

33

İdari birimlerin alt yapı iyileştirme ihtiyaçlarının karşılanması

33

İdari birimlerin alt yapı iyileştirme ihtiyaçlarının karşılanması

34

İdari bürolarda çalışma koşullarının iyileştirilmesi

34

İdari bürolarda çalışma koşullarının iyileştirilmesi

35

Donanım ve ağ altyapısının geliştirilmesi ve güçlendirilmesi

35

Donanım ve ağ sistemlerinin yenilenmesi

36

Üniversitedeki iş ve işlemlerin elektronik olarak yürütülmesini sağlayacak bilgi sistemlerinin geliştirilmesi ve hizmete alınması

36

Bilgi sistemlerinin geliştirilmesi ve hizmete alınması

37

Elektronik arşivleme ve takip sisteminin kurulması ve hizmete alınması ile elektronik imza uygulamasının başlatılması

37

Elektronik Arşivleme Sisteminin kurulması

38

Yüksek puanlı öğrencilerin Üniversitemizi tercihinin özendirilmesi

38

Tercihlerin özendirilmesi

39

TYYÇ'nin eğitim öğretim programlarında uygulanmasını sağlayıcı proje ve programların geliştirilmesi

39

Geliştirilecek ve uygulanacak proje ve program sayısının arttırılması

40

Bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif amaçlı öğrenci etkinliklerinin çeşitlendirilmesi ve artırılması

40

Düzenlenecek etkinliklerin arttırılması

41

Üniversite Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi destek ve iş süreçlerinin yeniden yapılandırılması ve güçlendirilmesi

41

Yenilenecek süreç sayısı; verilecek destek miktarının arttırılması

42

Yeni ve gelişmekte olan alanlarda faaliyet gösteren araştırma ve uygulama merkezlerinin kurulması ve desteklenmesi

42

Yeni merkezlerin kurulması

43

Uluslararası, ulusal ve kurum içi proje işbirliklerinin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin artırılması

43

Proje faaliyetlerinin arttırılması

44

Dış paydaşlarla ilişkilerin güçlendirilmesi ve yeni fon kaynaklarının yaratılması

44

Fon kaynaklarının yaratılması

45

Üniversite dergilerinin otomasyonu ve sürekliliğinin sağlanması

45

Dergilerin otomasyon ve sürekliliğinin sağlanması

46

Akademisyenlerin bilimsel etkinliklere katılımının özendirilmesi

46

Akademisyenlerin katılacağı bilimsel etkinlik sayısının arttırılması

47

Ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, sempozyum, çalıştay ve benzeri bilimsel, sanatsal etkinliklerin sayısının arttırılması

47

Düzenlenecek bilimsel etkinlik sayısının arttırılması

48

Üniversitemiz tarafından sunulan sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve hizmet alt yapı ihtiyaçların giderilmesi

48

Sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve hizmet alt yapı ihtiyaçların giderilmesi

49

Toplumsal eğitim, bilgilendirme ve kültürel etkileşim etkinliklerinin sayısının arttırılması

49

Düzenlenecek etkinliklerin arttırılması

50

Sürekli Eğitim Merkezi tarafından yürütülen mesleki eğitim ve sertifika programlarının arttırılması

50

Mesleki eğitim ve sertifika programlarının arttırılması

51

Bölgesel, ulusal ve uluslararası kamu ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği çerçevesinde yürütülen kültürel ve sosyal projelerin arttırılması

51

Teklif edilecek ve gerçekleştirilecek projelerin arttırılması

52

Kente ve bölgeye yönelik kültür ve sanat etkinliklerinin arttırılması

52

Düzenlenecek etkinliklerin arttırılması

53

Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Devlet Konservatuarı ile Araştırma ve Uygulama Merkezlerinin Stratejik Planlarının tümleştirilmesi ve özetlenmesi

53

Stratejik Planların tümleştirilmesi ve özetlenmesi

54

Stratejik Plan performans göstergesi verilerinin toplanması ve analizinin otomasyonu

54

Sistem geliştirilmesi ve otomasyonla verilerin toplanmasının sağlanması

55

Stratejik Plan sonuçlarının yıllık değerlendirilmesi

55

Yıllık toplantıların yapılması ve faaliyetlerin değerlendirilmesi

Performans Sonuçları Tablosu

2014 Yılı

Performans Hedefleri

Performans Göstergeleri

Ç.Ü. 2014 Yılı Performans Programı Hedeflenen Gösterge Düzeyi

**Kurum Bazında

2014 Yılı Gerçekleşme Düzeyi

*Birim Bazında

2014 Yılı Gerçekleşme Düzeyi

Önlisans, lisans ve lisansüstü programları ve ders içeriklerinin bilimsel gelişmelere göre güncellenerek ders tanımlarının 2014 yılı sonuna kadar AB ve uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi

AKTS 'ye uygun ders tanımlarının tüm derslere oranı(%)

100

Multidisipliner, yeni ve gelişmekte olan bilim ve sanat dallarında eğitim-öğretim program sayısının arttırılması

Açılacak program sayısı

2

Eğitim-Öğretim programlarının ihtiyaçlarının saptanması ve güncellenmesi

İhtiyaçların belirlenme ve iyileştirme oranı (%)

20

Eğitim-Öğretimde kullanılan elektronik ve basılı ders kitaplarının sayısının arttırılması

Elektronik ve basılı ders kitaplarının toplam ders sayısına oranı(%)

1

Akreditasyon sürecinin tamamlanması ve ADEK güvence sisteminin geliştirilmesi

Akreditasyon sürecini tamamlayacak fakülte sayısı

2

Ulusal ve uluslararası ortak eğitim-öğretim programlarının açılması

Açılacak eğitim-öğretim programı sayısı

2

Yabancı dil hazırlık eğitimi verilen bölüm-program sayısının arttırılması

Arttırılacak bölüm sayısı

4

Mevlana, Farabi ve Erasmus ile diğer ulusal ve uluslararası hareketlilik programlarından üniversitemize gelen ve giden öğrenci sayısının arttırılması

Gelecek ve gidecek öğrenci oranları(%)

1

Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin kurulması

Merkezin kurulması (%)

50

Uzaktan eğitim ve örgün eğitimde kullanılan teknoloji destekli ders sayılarının arttırılması

Yeni yöntem, araç ve sistemlerle oluşturulacak ve uyarlanacak ders sayısı

100

Uzaktan ve örgün öğretim programlarına hizmet verecek öğrenme yönetim sistemleri ve ders araçlarının geliştirilmesi

Öğrenme yönetim sisteminin hizmet vereceği birim sayısı ve yeni geliştirilecek sistem ve araçlar sayısı

20

Birimlerin stratejik amaçlarına yönelik akademik personel ihtiyacının karşılanması

Akademik personel sayısında gerçekleşecek artış oranı(%)

4

Akademik personel sayısını artırarak öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısının düşürülmesi

Akademik personel başına düşecek öğrenci sayısı

40

Öğretim elemanlarının eğitim ve öğretim becerilerini destekleyici hizmet içi eğitim programları düzenlenmesi

Düzenlenecek eğitim sayısı

20

Öğretim üyesi yetiştirme programlarında öğrenim gören sayısının arttırılması

Yurtdışında görevlendirilecek akademik personel sayısı

100

Bilgi ve görgü gelişimine yönelik kısa süreli yurtiçi ve yurtdışı görevlendirilmelerin arttırılması

Yurtiçi ve yurtdışına yapılacak görevlendirme sayısı

300

Yabancı dil eğitim kurslarının sağlanması

Açılacak kurs sayısı

10

İdari birimlerin verimliliğini arttıracak yenilikçi yöntemlerin ve sistemlerin geliştirilmesi ve uygulanması

Geliştirilecek yöntem sayısı

5

İdari personele becerilerini destekleyici hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesi

Düzenlenecek eğitim sayısı

3

İdari personel kadro doluluk oranının arttırılması

İdari personel ve alanında uzman idari personel sayısında gerçekleşecek artış oranı (%)

2

Kurumsal memnuniyet ve aidiyet duygusunu geliştirici sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin arttırılması

Yapılacak sosyal ve kültürel faaliyetler sayısı

5

Çalışanlara yönelik sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyet sayısının arttırılması

Çalışanlara yönelik yapılacak sosyal faaliyet sayısı

6

Spor amaçlı tesis alanlarının arttırılması

Arttırılacak alanın mevcut alana oranı

4

Sosyal, kültürel ve sanatsal amaçlı tesis alanlarının arttırılması

Çalışanların memnuniyet yüzdesi (%)

25

Spor, sosyal, kültürel ve sanatsal amaçlı tesislerin fiziki durumu ve donanımının iyileştirilmesi

İyileştirme oranı (%)

20

Kampüs ulaşım ve çevre düzenlemelerin yapılması, engelsiz ulaşım olanaklarının iyileştirilmesi

Engelsiz erişim sağlanan düzenleme oranı (%)

20

Üniversitenin ihtiyaç duyduğu eğitim-öğretim altyapı ve yenileme çalışmalarının yapılması

Alt yapı çalışmalarına ayrılacak bütçe oranı (%)

10

Öğrenci ve öğretim üyesi sosyal hizmet binalarının arttırılması için kaynak arama çalışmalarının yapılması

Yeni kurulacak yahut kullanıma açılacak sosyal tesis sayısı

3

Araştırma ve geliştirme altyapısının güçlendirilmesi

Açılacak/yenilecek birim laboratuvarı, uygulama alanı, araç-gereç ihtiyacına yapılacak harcamaların toplam harcamaya oranı (%)

4

Merkezi Laboratuarın kurulması

Merkezi laboratuarın kurulması (%)

40

Sosyal ve kültürel hizmet merkezlerinin kurulması

Kurulan hizmet yerleri

4

Akademik birimlerde eğitim-öğretim alanı dışındaki araç-gereç ve ihtiyaçların karşılanması

İhtiyaçların giderilme oranı (%)

20

İdari birimlerin alt yapı iyileştirme ihtiyaçlarının karşılanması

İhtiyaçların giderilme oranı (%)

20

İdari bürolarda çalışma koşullarının iyileştirilmesi

Fiziki durumu iyileştirilecek büro sayısı

15

Donanım ve ağ altyapısının geliştirilmesi ve güçlendirilmesi

Yenilenecek donanım ve ağ sistemlerinin toplam sisteme oranı (%)

20

Üniversitedeki iş ve işlemlerin elektronik olarak yürütülmesini sağlayacak bilgi sistemlerinin geliştirilmesi ve hizmete alınması

Geliştirilecek yeni sistem sayısı, elektronik olarak yapılacak iş ve işlem sayısının toplam işlem sayısına oranı (%)

10

Elektronik arşivleme ve takip sisteminin kurulması ve hizmete alınması ile elektronik imza uygulamasının başlatılması

Elektronik Arşivleme Sisteminin kurulması, sistemle yürütülen iş/işlem oranı (%)

20

Yüksek puanlı öğrencilerin Üniversitemizi tercihinin özendirilmesi

Program taban puanlarındaki artış/oranı (%)

1

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi'nin eğitim öğretim programlarında uygulanmasını sağlayıcı proje ve programların geliştirilmesi

Geliştirilecek ve uygulanacak proje ve program sayısı

2

Bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif amaçlı öğrenci etkinliklerinin çeşitlendirilmesi ve artırılması

Düzenlenecek etkinlik sayısı

100

Üniversite Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi destek ve iş süreçlerinin yeniden yapılandırılması ve güçlendirilmesi

Yenilenecek süreç sayısı ; Verilecek destek miktarında artış oranı (%)

2 ; 2

Yeni ve gelişmekte olan alanlarda faaliyet gösteren araştırma ve uygulama merkezlerinin kurulması ve desteklenmesi

Açılacak yeni merkez sayısı

1

Uluslararası, ulusal ve kurum içi proje işbirliklerinin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin artırılması

Proje sayısı

50

Dış paydaşlarla ilişkilerin güçlendirilmesi ve yeni fon kaynaklarının yaratılması

Sağlanacak fon miktarındaki artış oranı(%)

3

Üniversite dergilerinin otomasyonu ve sürekliliğinin sağlanması

Otomasyon sağlanacak dergi sayısı

2

Akademisyenlerin bilimsel etkinliklere katılımının özendirilmesi

Akademisyenlerin katılacağı bilimsel etkinlik sayısı

400

Ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, sempozyum, çalıştay ve benzeri bilimsel, sanatsal etkinliklerin sayısının arttırılması

Düzenlenecek bilimsel etkinlik sayısı

20

Üniversitemiz tarafından sunulan sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve hizmet alt yapı ihtiyaçların giderilmesi

Hizmet alacak sayısında ki artış oranı(%)

4

Toplumsal eğitim, bilgilendirme ve kültürel etkileşim etkinliklerinin sayısının arttırılması

Düzenlenecek etkinlik sayısı

80

Sürekli Eğitim Merkezi tarafından yürütülen mesleki eğitim ve sertifika programlarının arttırılması

Düzenlenecek eğitim ve katılımcı sayısı

40

Bölgesel, ulusal ve uluslararası kamu ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği çerçevesinde yürütülen kültürel ve sosyal projelerin arttırılması

Teklif edilecek ve gerçekleştirilecek proje sayısı

20

Kente ve bölgeye yönelik kültür ve sanat etkinliklerinin arttırılması

Düzenlenecek etkinlik sayısı

80

Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Devlet Konservatuarı ile Araştırma ve Uygulama Merkezlerinin Stratejik Planlarının tümleştirilmesi ve özetlenmesi

Stratejik Plan sayısı

30

Stratejik Plan performans göstergesi verilerinin toplanması ve analizinin otomasyonu

Sistem geliştirilmesi ve otomasyonla toplanacak verilerin tüm verilere oranı(%)

20

Stratejik Plan sonuçlarının yıllık değerlendirilmesi

Yıllık toplantı sayısı; İncelenecek ve düzeltilecek faaliyet sayısı

2 ; 53

MİSYON VE VİZYON

Bilim ve teknoloji birikimlerinden yararlanarak Bilgisayar Programcılığı, Su Ürünleri, Arıcılık ve Gaz ve Tesisatı sektörlerinde ülkemize hizmet edecek çağın gereksinimlerine yanıt verebilecek, ara teknik eleman yetiştirmek ve eğitimde verilen bu bilgilerin kullanılmasına ve yayılmasına katkıda bulunmaktır.

Tüm çalışanlarının Çukurova Üniversiteli olmaktan gurur duyduğu, Meslek Yüksekokullarının ilgili programları arasında tercih edilen, eğitim ve öğretim için gerekli olan tüm donanım ile çağdaş bilgi teknolojilerinin hizmete sunulduğu, Üniversite-Sanayi işbirliği ile endüstri ve toplumla bütünleşerek eğitim verilen bölgenin teknolojik, bilimsel ve kültürel alanlarında mevcut potansiyelinin güçlendirildiği bir ortam oluşturmak.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Personelin İl Merkezi ve İlçelere Göre Dağılımı Tablosu

1.Sınıf Emniyet Müdürü

2.Sınıf Emniyet Müdürü

3.Sınıf Emniyet Müdürü

4.Sınıf Emniyet Müdürü

Emniyet Amiri

Başkomiser

Komiser

Komiser Yardımcısı

Başpolis Memuru

Polis Memuru

Bekçi

Diğer Personel

……….

TOPLAM PERSONEL

İmamoğlu İlçesi

1

1

1

3

1

72

4

83

Taşıt Durumu Tablosu

Taşıtın Cinsi

Adet

Taşıtın Cinsi

Adet

Binek

3

Sıvı püskürt.aracı

Minibüs

Akaryakıt tank.

Zırhlı binek

Arazöz

Arazi binek

Cenaze otosu

Zırhlı arazi binek

Deniz botu (lastik)

Panelvan

Tekne

Kamyon

Forklift

Kamyonet

3

Greyder

Küçük otobüs

Helikopter

Büyük otobüs

İtfaiye aracı

Ambulans ve zırhlı amb.

Su tankeri

Motorsiklet

3

Traktör

Kurtarıcı

Tır-dorse

Panzer

Vidanjör

Zır. Su püskür.

Bisiklet

TOPLAM

9

Hizmet Binası, Moral Eğitim Merkezi İle Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Tablosu

Tesisisin Adı

Toplam (Adet)

Hizmet Binası

Tahsisli

2

Kiralı/Kirasız

-

Eğitim ve Dinlenme Tesisi

-

Termal Tesisler

-

Polisevi

-

Misafirhane

-

Lokal

-

TOPLAM

2

Lojman Durumu Tablosu

Lojmanın Yeri

Sayısı

Hizmet binası üzerinde

4

Müstakil blok halinde

-

Kiralık

3

TOPLAM

4

Lojmanlaşma Oranı (Lojman/Personel) %

%19

Eğitim Durumu Tablosu

2014

İlkokul

Orta Okul

Lise

11

Üniversite

67

Yüksek Lisans

1

Doktora

-

TOPLAM

79

2013- 2014 Yılında Meydana Gelen Terör Olayları Tablosu

2013

2014

Olay Sayısı

-

-

Operasyon Sayısı

-

-

Yakalanan Sayısı

-

-

Şehit Polis

-

-

Ölen Vatandaş

-

-

Ölü Terörist

-

-

Yaralı Polis

-

-

Yaralı Vatandaş

-

-

Uzun Namlulu Silah

-

-

Tabanca

-

-

Mermi

-

-

El Bombası

-

-

Patlayıcı Madde (Gram)

C3

-

-

C4

-

-

A4

-

-

RDX

-

-

TNT

-

-

DİĞER

-

-

2013-2014 Yıllarında Meydana Gelen Uyuşturucu Madde Kaçakçılığı Suçları Tablosu

Suç Unsuru

2013 Yılı

2014 Yılı

Fark %

Operasyon Sayısı

5

13

%160

Yakalanan Şüpheli Sayısı

17

19

%12

2013-2014 Yıllarında Uyuşturucu Madde

Kaçakçılığı Suçlarında Ele Geçirilen Suç Unsurları Tablosu

Suç Unsuru

2013 Yılı

2014 Yılı

Fark %

Eroin

5 gr.

1,14gr

-77%

Esrar

14360 kg

106.05 gr

-26%

2013-2014 Yıllarında Meydana Gelen Mali Suçlar Tablosu

Suç Unsuru

2013 Yılı

2014 Yılı

Fark %

Olay Sayısı

1

1

%0

Yakalanan Şüpheli Sayısı

-

-

-

2013-2014 Yıllarında Bazı Mali Suç Türlerinin Dağılımı Tablosu

Suç Unsuru

2013 Yılı

2014 Yılı

Fark %

Parada Sahtecilik

700 TL

200 TL

-75

Fikri ve Sınai Ürün Taklitçiliği

Göçmen Kaçakçılığı

İnsan Ticareti

Organ-Doku Kaçakçılığı

Nitelikli Dolandırıcılık

Yolsuzluk

Akaryakıt Kaçakçılığı

1100 lt

1200 lt

%9

Tütün Mamulleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı

2615 paket sig.

27374 paket sig.

%947

….

2013-2014 Yıllarında Meydana Gelen Organize Suçlar Tablosu

Suç Unsuru

2013 Yılı

2014 Yılı

Fark %

OLAY SAYISI

Organize Suç

-

-

-

Silah Mühimmat Kaçakçılığı

-

-

-

Tehlikeli Madde Kaçakçılığı

-

-

-

T O P L A M

-

-

-

Yakalanan Şüpheli Sayısı

-

-

-

2013-2014 Yıllarında Organize Suçlarda Ele Geçirilen Bazı Suç Unsurları Tablosu

Suç Unsuru

2013 Yılı

2014 Yılı

Fark %

Tabanca

1

2

%100

Uzun namlulu Silah

Kurusıkı Tabanca

1

-

-%100

Mermi

Lav Silahı

Roket Atar

El Bombası

Patlayıcı

Delici-Kesici Alet

Av Tüfeği

-

2

%200

2014 Yılında İşlenen Asayiş Suçlarının Detaylı Tablosu

Suç Türü

Olay Sayısı

Yakalanan Şüpheli

Hırsızlık

29

17

Oto Hırsızlığı

1

1

Kapkaç

-

-

Yankesicilik(Dolandırıcılık)

5

5

Gasp

-

-

Yaralama

99

170

Cinsel Taciz

-

-

6136 Sayılı Kanuna Muhalefet

2

4

Diğer Suçlar

377

288

Toplam

513

485

2014 Yılında Meydana Gelen Toplumsal Olaylar Tablosu

Suç Türü

Olay Sayısı

Yakalanan

Şüpheli

Yaralı

Polis

Vatandaş

Yasadışı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü

-

-

-

-

Yasadışı Basın Açıklaması

-

-

-

-

Toplam

-

-

-

-

Fikri Mülkiyet Hak İhlalleri Tablosu

YILLAR

Operasyon Sayısı

Yakalanan Şüpheli Sayısı

Kitap-CD Kaset

2013

-

-

-

2014

-

-

-

Trafik Durumu Tablosu

2013

2014

Ölümlü Kaza Sayısı

1

0

Yaralamalı Kaza Sayısı

57

71

Ölü Sayısı

1

0

Yaralı Sayısı

90

136

Yıl İçinde Tescili Yapılan Araç Sayısı

465

464

Toplam Tescilli Araç Sayısı

7881

8879

Sürücü Belgesi Sayısı

442-6733

1419-8151

Kontrol edilen Araç Sayısı

10686

6825

Emniyet Kemeri Kontrol Sayısı

3281

3368

Hız Denetim Kontrol Sayısı

0

0

Alkol Kontrolüne Tabii Tutulan Sürücü Sayısı

3616

966

Trafikten Men Edilen Araç Sayısı

300

306

Ceza Uygulanan Sürücü Sayısı

827

329

Plakaya Uygulanan Ceza Sayısı

1378

537

Ehliyetine El Konulan Sürücü Sayısı

27

14

Uygulanan Ceza Miktarı

406155

308380

Branşlı Personel Sayısı

15

12

Fahri Trafik Müfettişlerince Yazılan Ceza Sayısı

0

0

Trafik ile yapılan eğitim broşür vb.

3759

6328


2014 Mali Yılı Ödenek Durum Tablosu İcmali

Kodu

Açıklama

2014

2014 Yılı Tenkis edilen

2014 Yılı Ödenek Üstü

2014 Yılı Toplam Harcama

Bütçe Ödeneği

Harcama

(Aralık Sonu)

01

Personel Giderleri

2,390,000.12

4,091,820.32

1,701,820.20

4,091,820.32

02

Sosyal Güv.KurDev. Pr.Gider.

627,606.66

807,830.60

180,223.94

807,830.60

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

191,333.15

189,917.73

966,83

189,917.73

06

Sermaye Giderleri

Toplam

3,208,939.93

5,089,568.65

1,882,044.14

5,089,568.65

TRAFİK KAZALARINA KARŞI ALINAN TEDBİRLER

* Adana ve Kozan Yolu üzerinde, muhtelif yer ve zamanlarda sabit trafik kontrolleri yapılmaktadır.

* İlçe merkezinde, trafiğin en yoğun bulunduğu, Caddelerinde sık sık seyir halinde kontrol ve ışıklı kavşaklarda, kırmızı ışık kontrolü yapılmaktadır.

* Sürücüler üzerinde alkol kontrolü yapılmaktadır ayrıca aylık ve günlük trafik Uygulama planı çerçevesinde uygulamalar yapılmaktadır.

* İlçemizin muhtelif sokak ve caddelerinde araçların uygunsuz park yapmaları önlenmektedir.

* Trafik Kazalarının önlenmesi amacıyla yolun bakım ve onarımından sorumlu kuruluşlarla yaşanan kazaların önüne geçilmesi için gerekli çalışmalar yapılmaktadır.

Pol-Net Personel Sisteminde;

1- Personele mermi belgesi düzenlemek, (Mermi Belgesi Modülü)

2- Emekli olmak isteyen personelin müracaatlarını kabul etmek ve müracaat belgesi düzenlemek, (Emeklilik Modülü)

3- Personelin en son çalıştığı büro bilgisini sisteme girmek, (Büro Güncelleme Modülü)

4- Portal kullanıcılarının şifrelerini değiştirmek, (Şifre Ver Modülü)

5- Genel Atama döneminde ipkası talep edilen personelin bilgisini sisteme girmek, ( Genel Atama İpka Talep Modülü)

6- Personelin izin işlemleri, görev belgeleri vb. işlemler

Personel Büro Amirliğince Pol-net Personel Sisteminde yukarıda İşlemler yapılmaktadır.

Pol-Net Trafik Bilgi Sisteminde;

1- Trafik araç işlemleri

2- Sürücü belgesi işlemleri

3- Telsiz sorgu işlemleri

4- Trafik ceza işlemleri

5- Trafik kaza işlemleri

6- Kaza puanı işlemleri

7- Trafik Denetim faaliyetleri

8- Trafik posta işlemleri

Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliğince Pol-Net Trafik Bilgi Sisteminde yukarıdaki işlemler yapılmaktadır.

Pol-Net Asayiş Dairesi Başkanlığı Suç Analizi Merkezi;

1- Cerahimlerin veri girişi

2- Kayıp eşyalar veri girişi

Suç Analizi Merkezine yukarıdaki işlemlerin veri girişi yapılmaktadır.

Pol-Net KİHBİ Sistemi Şahıs Sorgulama;

1- Suç işleyen şahısların veri girişi

2- Şartlar oluştuğunda iptal işlemleri

3- Yakalanan şahısların düşüm işlemleri

4- Şahıs sorgulama

KİHBİ Sisteminde yukarıdaki işlemler yapılmaktadır.

İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ

Sıra No

KONULAR

GEREKÇELER

SORUMLULAR

İŞİN YAPILACAĞI SÜRE

Başlama Tarihi

Bitiş Tarihi

1

2014 yılı 1. Dönem, 2. Dönem, 3. Dönem, 4. Dönem Va'z ve irşat programı hazırlanmıştır.

Başkanlık Genelgesi Vaaz ve İrşad Kurulu Madde 8

Müftü, İmammlar

01.01.2014

31.12.2014

2

Periyodik olarak Kur'an Kursunun yerinde kontrol ve denetimi yapılmıştır.

Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an Kursları Yönergesi (Madde 44)

Müftü

01.01.2014

31.12.2014

3

Merkez, kasaba ve köy camileri ve görevlilerinin yerinde kontrol ve denetimi yapılmıştır.

D.İ.B. Görev ve Çalışma Yönergesi 90/ı

Müftü

01.01.2014

31.12.2014

4

Müftülüklerin İş ve işlemlerin görüşmek özere Her ay bir ilçemizde İlçe Müftüleri toplantılarına katılmışım.

Valilik Onayı

Müftü

01.01.2014

30.12.2014

5

Müftülüğümüz tüm personelin düğün ve cenaze gibi neşeli ve hüzünlü günlerinde yanlarında olmuşum.

Başkanlık Genelgesi Gereği (Madde 34/a)

Müftü ve tüm personel

01.01.2014

31.12.2014

6

2014 yılı içerisinde her ay personel aylık mutad toplantı yapılmıştır.

Başkanlık Genelgesi Gereği (Madde 34)

Müftü ve ilgili personel

01.01.2014

31.12.2014

7

Yörede halk arasında yaygın olan bidat ve hurafelerin kaldırılması için çalışmalar devam ediyor.

Başkanlık Genelgesi Gereği (Madde 40)

Müftü ve camil görevlileri

01.01.2014

31.12.2014

8

Önemli gün ve haftalar ile ilgili programlar düzenlenmiştir.

Halkımızı bu günler hakkında bilinçlendirmek amaçlanmaktadır.

Müftü ve cami görevlileri

01.01.2014

31.12.2014

9

Hutbe sunum semineri.

Hizmet içi eğitimi kursu

Müftü

06.01.2014

15.01.2014

10

Enerji tasarrufu haftası hutbe vaaz.

13-19 Ocak

Müftü, Cami Görevlileri

13.01.2014

19.01.2014

11

Mevlid Kandili münasebetiyle bütün camilerimizde özel programlar yapılmıştır.

Başkanlık Genelgesi Gereği (Madde 10/5)

Müftü ve cami görevlileri

12.01.2014

12.01.2014

12

Sıla-ı Rahim ve önemi.

Başkanlık Genelgesi Vaaz ve İrşad Kurulu Madde 8

Pekmezci Mah.Bayan Kur'an Kursu Öğr.

16.01.2014

16.01.014

13

Sağlığın kıymeti, verem ve diğer bulaşıcı hastalıklardan korunma tedbirleri.

Sağlık

Dr. Hasan ATAL

16.01.2014

16.01.2014

14

Eşler arasında sadakat.

Başkanlık Genelgesi Vaaz ve İrşad Kurulu Madde 8

Camili Mah. Bayan kur'an Kursu Öğr.

18.02.2014

18.02.2014

15

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kuruluş yıl dönümü.

Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve tarihçesi hakkında bilgilendirme

Müftü

03.03.2014

03.03.2014

16

İslam'ın temizliğe verdiği önem ve çevre temizliği.

Başkanlık Genelgesi Vaaz ve İrşad Kurulu Madde 8

Yazıtepe Mah. Bayan Kur'an Kursu Öğr.

05.03.2014

05.03.2014

17

Konferans (Çanakkale Savaşının Tarihteki Yeri,Anlamı)

D.İ.B. 2007 Genelgesinin (Maddesi 31/1)

Mustafa TURAN Tarihçi-Yazar

07.03.2014

07.03.2014

18

İslam'da çocuk eğitimi.

Başkanlık Genelgesi Vaaz ve İrşad Kurulu Madde 8

Ağzıkaraca Mah. Bayan Kur'an Kursu Öğr.

12.03.2014

12.03.2014

19

Ezanı Güzel Okuma Kursu Düzenlendi.

D.İ.B. 2007 Genelgesinin (Madde 52)

Müftü, Ceyhan Personeli Süleyman METİN

17.03.2014

30.04.2014

20

18 Mart Şehitler Günü Mevlit Okunması ve Hatim.

D.İ.B. 2007 Genelgesinin (Madde 42)

Cami Görevlileri

18.03.2014

24.03.2014

21

Çanakkale Zaferinin tarihte yeri ve önemi.

D.İ.B. 2007 Genelgesinin (Madde 42)

Saygeçit Mah. Bayan Kur'an Kursu Öğr.

19.03.2014

19.03.2014

22

İslam'ın ana-babaya verdiği değer.

Başkanlık Genelgesi Vaaz ve İrşad Kurulu Madde 8

Faydalı Mah. Bayan Kur'an Kursu Öğr.

26.03.2014

26.03.2014

23

Gıybet, iftira ve yalan.

Başkanlık Genelgesi Vaaz ve İrşad Kurulu Madde 8

Üçtepe Mah. Eğriçam Bayan Kur'an Kursu Öğr.

02.04.2014

02.04.2014

24

Gıybet, iftira ve yalan.

Başkanlık Genelgesi Vaaz ve İrşad Kurulu Madde 8

Üçtepe Mah. Menteş Bayan Kur'an Kursu Öğr.

02.04.2014

02.04.2014

25

Kuruluşa eren müminler.

Başkanlık Genelgesi Vaaz ve İrşad Kurulu Madde 8

Hacıhasanlı Mah. Bayan Kur'an Kursu Öğr.

09.04.2014

09.04.2014

26

Kutlu Doğum Haftası (Gül dağıtımı) Çarşı Camii.

D.İ.B. 2007 Genelgesinin (Maddesi 31/1)

Müftü, Müftülük personeli

14.04.2014

14.04.2014

27

Kutlu Doğum Haftası (Samimiyetin fert ve toplumun açısından önemi)

D.İ.B. 2007 Genelgesinin (Maddesi 31/1)

Suna BOLATLI

15.04.2014

15.04.2014

28

Allah Resulünün ahlakı.

Başkanlık Genelgesi Vaaz ve İrşad Kurulu Madde 8

Sayca Mah. Bayan Kur'an kursu Öğr.

16.04.2014

16.04.2014

29

Resulüllah sevgisi

Başkanlık Genelgesi Vaaz ve İrşad Kurulu Madde 8

Malıhıdırlı Mah. Bayan Kur'an kursu Öğr.

16.04.2014

16.04.2014

30

Kutlu Doğum Haftası (Hz. Peygamber (s.a.v) Din ve Samimiyet)

D.İ.B. 2007 Genelgesinin (Maddesi 31/1)

Prof. Dr.Ahmet KOÇ

18.04.2014

18.04.2014

31

Kutlu Doğum Haftası Konferans (Hz. Peygamber (s.a.v) Din ve Samimiyet)

D.İ.B. 2007 Genelgesinin (Maddesi 31/1)

Çörten Mahallesinde. Şaban ÇAKMAK İlçe Müftüsü

17.04.2014

17.04.2014

32

Hz. Peygamber (s.a.v) Din ve Samimiyet

D.İ.B. 2007 Genelgesinin (Maddesi 31/1)

Şaban ÇAKMAK İlçe Müftüsü

20.04.2014

20.04.2014

33

Merhamet.

Başkanlık Genelgesi Vaaz ve İrşad Kurulu Madde 8

Ağzıkarac Mah. Tarsuslu Bayan Kur'an Kursu Öğr.

23.04.2014

23.04.2014

34

Allah'a İman ve ona itaat.

Başkanlık Genelgesi Vaaz ve İrşad Kurulu Madde 8

Alaybeyi Mah. Abdiluşağı Bayan Kur'an Kursu Öğr.

23.04.2014

23.04.2014

35

Peygambere iman.

Başkanlık Genelgesi Vaaz ve İrşad Kurulu Madde 8

Ufacıkören Mah. Bayan Kur'an Kursu Öğr.

30.04.2014

30.04.2014

36

Nimetleri verene şükretmek.

Başkanlık Genelgesi Vaaz ve İrşad Kurulu Madde 8

Yenievler Mah. Bayan kur'an Kursu Öğr.

30.04.2014

30.04.2014

37

Miraç Kandili münasebetiyle camilerde özel vaaz programı düzenlenmiştir.

Başkanlık Genelgesi Gereği (Madde 10/5)

Müftü ve Cami Görevlileri

25.05.2014

25.05.2014

38

Ramazan ayı nedeniyle özel Va'z programı düzenlenmiştir.

Başkanlık Genelgesi Gereği (Madde 10/5)

Müftü ve Cami görevlileri

28.06.2014

27.07.2014

39

Takrir Dersleri (Merkez Çarşı Camisinde)

Her cumartesi sabah namazından sonra yapılmaktadır

Müftü, Vaizler

11.08.2014

Devam ediyor

40

Merkez Yeni Camii inşaatına başlamış.

01.09.2013

Devam ediyor

41

Gaziler Haftası nedeniyle camilerde özel vaaz yapıldı.

D.İ.B. Genelge (Maddesi 42/b)

Müftü ve cami görevlileri

19.09.2014

19.09.2014

42

Yenievler Mah. Sevinçi Mah. Ayvalı Mah. D Grubu Kuran Kursları Açılmıştır.

Kur'an Kursları Yönergenin 15. Maddesi gereği

Açılış Tarihi

22.09.2014

43

Periyodik olarak Şehit, Gazi ve Hasta ziyaretleri yapılmaktadır.

Başkanlık Genelgesi Gereği (Madde 42)

Müftü ve Cami Görevlileri

01.01.2014

31.12.2014

TAPU MÜDÜRLÜĞÜ

Müdürlüğümüzde 12 kat mülkiyeti ve 364 tapu kütüğü bulunmaktadır

Müdürlüğümüzde 25 mahallede toplam 28535 Parselde 63086 taşınmaz sahibine tapu işlemleri hizmetleri verilmektedir.

İlçemiz sınırları içerisinde değişik mahallelerin kullanımına tahsis edilmiş Kamu Orta Malları Sicilinde kayıtlı 33 adet mera bulunmaktadır.

PERSONEL DURUMU :

Müdürlüğümüzde 1 Adet Müdür, 1 Adet Müdür Yrd., 3 Adet Bilgisayar İşletmeni, 1 Adet Kadastro Teknisyeni, 1 Adet Arşiv Memuru, 1 Adet Memur, 1 Adet Daimi İşçi, 1 Adet 4/C kapsamında geçici personel bulunmaktadır. Müdürlüğümüz personeli Bilgisayar işletmeni Betül KARKİN, 18 ay ücretsiz izne ayrılmıştır.

2014 YILI İÇİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR :

1-Müdürlüğümüzde 02 Ocak - 31 Aralık 2014 tarihleri arasında 4714 adet yevmiyeli işlem yapılmış olup, işlemlerin dökümü aşağıya çıkartılmıştır.

Satış : 1157 İfraz : 8

İntikal : 314 Birleştirme : 6

İpotek : 480 Kamulaştırma : 9

İpotekte değişiklik : 33 Taksim : 7

İpotek terkini : 181 İmar uygulaması : 1

Cins tashihi : 130 Bağış : 5

Diğer tashihler : 44 Diğer işlemler : 2339

Yukarıda yapılan işlemler karşılığında Maliye Hazinesine tapu harcı olarak 1.466.653 ,17 TL ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne Döner Sermaye 290.548,22 TL tutarında gelir tahsilâtı sağlanmıştır.

2- Resmi Kurum ve Kuruluşlara 608 adet gelen evrak sayısı ve 1143 adet giden evrak sayısı ile hizmet verilmiştir.

3- Talebe bağlı işlem olarak 4714 işlem yapılmıştır.

4-Arşiv İle İlgili Çalışmalar: Müdürlüğümüzdeki parsellere ait Tapu Kütüğü sayfa dosyaları yıpranmış ve kullanılamayacak durumda olduklarından, dosyaların yenileme işlemi devam etmekte olup; arşivdeki belgelerin dijital ortama aktarılması için tarama işleminde geriye dönük yılların evrak taraması tamamlanmış, güncel yapılan işlemlere ait evraklar aynı gün içerisinde taraması yapılarak dijital ortama aktarılmaktadır.


İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

PERSONEL DURUMU :

İlçe Müdürü : 1

Mühendis : 3

Mühendis (Tar-Gel : 6

Veteriner Hekim : 1

Vet.Hek. (Tar-Gel : 3

Tekniker : 3 (2 Ad.Zir,1 Ad. VST)

Teknisyen : 4 (1Ad.VST ,1 Ad.Ziraat,2 Ad. Diğer)

ARAÇ SAYISI VE CİNSİ :

1 adet Toyota pick-up,

1 adet Fiat Doblo

2 Adet kiralık Cornet

TOPLAM YATIRIM BÜTÇESİ : 13.591 TL

MEVCUT BİLGİSAYAR SAYISI : 19 adet Pc

HİZMET BİNASI : Kuruma tahsisi edilen binada hizmet verilmektedir.

YATIRIM PROJELERİ

Proje Adı

Proje Karakteristikleri

Fiziki Gerçekleşme

Program Ödenek

(TL)

Nakdi Gerçekleşme

(TL)

Faaliyet Adı

Program

Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi

Üretimi Geliştirme Çalışmaları

1.291

1282,57

Doğrudan Anıza Ekim Uygulamaları

15 Da

%100

Hayvancılığı Geliştirme Projesi

Döl Kontrolü

Muhtelif

1.000

993,32

Soy kütüğü

Muhtelif

Önsoy kütüğü

Muhtelif

Suni Tohumlama

Muhtelif

Bitki Sağlığı Uygulama Kontrolü Projesi

Devlet Yardım Mücadelesi

Muhtelif

6.300

6269,85

Entegre Mücadele

Muhtelif

Tahmin ve Erken Uyarı Çalışmaları

Muhtelif

Zirai İlaç Denetimleri

Muhtelif

Karantina Zarar Sürvey Çalışması

Muhtelif

Hayvan Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Projesi

Şap Aşılaması

11.570

10.218

5.000

4585,26

Sığır Brucelle (Dişiler)

12.086

806

Koyun Keçi Brucelle (Dişiler)

8.500

6.854

Koyun Keçi Vebası

13.908

5.624

Kuduz

600

524

Sağlık Taraması

150.000

78.620

ŞUBE FAALİYETLERİ

İdari ve Mali İşler Şubesi

2014 Yılında memur ve işçi ve geçici personellerin maaş ödemeleri, memur personellerin Emsan veri girişleri ve işçi personellerin de e-bildirge girişleri , işe başlayan ve işten ayrılan personellerin SGK giriş ve çıkışları düzenli bir şekilde yapılmıştır. Kurumumuza gönderilen ödenekler yasal çerçevesi içerisinde kullanılmıştır.

Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şubesi

2014 yılına ait 2306 Adet ÇKS, dosyası alınmış ve sisteme girişleri tamamlanmıştır.

2015 Yılı ÇKS için müracaatlar devam etmekte olup 2200 adet ÇKS dosyası kabul edilmiştir.

DESTEKLEME ÖDEMELERİ

2014 Yılında Ödenen Bitkisel Üretim Destekleme primleri

DESTEKLER

ÇİFTÇİ SAYISI (KİŞİ)

DESTEĞE TABİ ALAN (HA)

DESTEK MİKTARI (TL)

FARK ÖDEMESİ DESTEĞİ (Buğday+Pamuk Mısır+Ayçiçeği vb)

3403

189.000.000

8.220.696,09

MGD +TAD DESTEĞİ

2343

189.260,650

2.267.748,17

SERTİFİKALI TOHUMLUK (Yazlık)

12

769,357

15.387,14

SERTİFİKALI FİDAN DESTEĞİ(Güzlük)

5

155,750

16.100

SERTİFİKALI TOHUMLUK KULLANIM DES.

285

20743

155.570,76

ORGANİK TARIM DESTEĞİ

6

36.062

İYİ TARIM UYGULAMALARI DESTEĞİ

6

463

11.579

5488 Sayılı Tar.Kan.Ek.3. Ödemesi

(İade+Mahsup+Bloke)

163

417.054,85

ÇATAK

4

41.725,68

YEM BİTKİLERİ DES.

65

1864,104

127.564,11

İYİ TARIM UYGULAMALARI

6

463

11.579

ORGANİK TARAIM DEST.

6

515

36.000

TOPLAM

11.356.066,42 TL

Ödeme yapılmıştır.

2014 Yılı Yem Bitkileri Başvuruları ve saha tespitleri tamamlanmış ve 97.105,44 TL hak ediş İl Müdürlüğümüze gönderilmiştir.

2014 Yılı ÇATAK ödemesi kapsamında 4 üreticimiz 309,08 alanda destek kapsamına alınmış ve 41.725,68 TL hak ediş İl Müdürlüğümüze gönderilmiştir.

2014 Yılı Sertifikalı yazlık ekim destekleme kapsamında 519 dekar için 10.393 TL hak ediş İl Müdürlüğümüze gönderilmiştir.

İlçemiz Saygeçit Köyünde Bekir KARAOĞLAN'a ait 35 dekarlık 2.Ürün Karpuz Tarlasında Bakteriyel Meyve Leke Hastalığı tespit ediliş olup gerekli karantina tedbirleri alınmıştır.

2014 Yılında kurmuş olduğumuz Ekiple sulu Tarım yapılan tüm köylerimizde mevcut ürünlerin sörveyi yapılmış haftalık raporlar düzenli olarak gönderilmiştir.

2014 Yılında Biçerdöver hasat kontrolleri yapılmış İlçe genelinde kuraklık-Dolu-Don olan alanlarda 300-500 Kg arası diğer bölgelerde 450- 600 kg arası verim alınmıştır.

Ayçiçeğinde ise ,verim aralığı çeşitlere göre değişmekle beraber Lg 54- 85 çeşidi 300-400 kg arasında, Fosfora çeşidi 250-360 arası Painer çeşidi 200-350 arası verim alınmıştır. Anız Yangınları Konususun da İlçe Kaymakamı başkanlığında Tüm Köy ,Mahalle Muhtarları ve kolluk Kuvvetleri ve Orman teşkilatı ile beraber bilgilendirme toplantısı yapılmıştır.

2014 yılında 21 Adet Üreticimize üretici kayıt defteri verilmiştir.

10 adet üretici yazlık sertifikalı tohum ekimi için destek başvurusunda bulunmuştur.

İlçemiz Kimyevi Gübre ve İlaç Bayileri bayilerinin denetimi ve bayi stokları düzenli olarak denetlenmiş raporları bakanlığımıza gönderilmiştir.

2014 yılında Döneminde Uluçınar Köyünde Organik Arıcılık, Koyunevi mahallesinde , Anız yangınlarının önlenmesi Saygeçit Mahallesinde Yem bitkisinin tarımdaki önemi , Danacılı mahallesinde Ayçiçeği hastalık ve zararlıları, Ufacıkören Mahallesinde , Pamuk yetiştiriciliği , Koyunevi ve Ayvalı Mahallesinde Mısır yetiştiriciliği Hassas Tarım Uygulamaları konularında Çiftçi toplantıları düzenlenmiştir.

Tarımsal Altyapı ve Arazi değerlendirme Şubesi

Değişen Toprak Koruma Kanuna göre tarım arazilerinin satışı ve diğer konular ivedi olarak incelenmiş ve neticeye bağlanmıştır.

Tarımsal sulama aboneliğine başvuruda bulunan üreticilerin talepleri mevzuat incelenmiş ve neticeye bağlanmıştır.

Tarımsal Veriler ve Koordinasyon Şubesi

ÇKA 2014 yılı Mali destek Programı Kapsamın da dönüşümün hikâyesi isimli projemiz kabul edilmiş ve ajansla sözleşme imzalanmıştır.

2014 Yılında Tabi Afetten zar gören 100 adet üretici başvurmuş 99 adet üreticinin şartları uymuş ve borç erteleme kapsamında değerlendirilerek sisteme girişi yapılmıştır.

Yeni versiyon traktörlerin bakımı ve kullanımı konusunda İlçe traktör tamirci esnafına yönelik 2 etap halinde 40 esnafa kurs düzenlenmiştir.

2013 yılında 7 çiftçimizin dahil olarak 7x375 TL :2625 TL ödediğimiz Çiftlik Muhasebe veri Ağı Sistemine 2014 yılında 16 Çiftçimiz dahil olup16x425 :6800 TL ödenme planlanmıştır.

İlçemizde 20 kursiyerin katılımı ile arıcılık kursu düzenlenmiş ve kurs tamamlanmıştır.

İlçemizdeki Ziraat odası başkanlığı ve tüm mahalle muhtarlarının katılımı ile 2013 yılı tarım ve hayvancılık durum değerlendirmesi, 2014 yılı tarımsal destekleme ödemeleri,kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi, anız yangınlarının önlenmesi, biçerdöver kontrolleri ve Tükas bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Tükas Çalışmaları düzenli olarak nihai hedefe Ulaşmıştır.

2014 Yılında 2013 yılı Tarımsal Yayım ve Danışmanlık için 137 kişiye 82.200 Tl ödenmiş, 2014 yılında 31.200 TL (52 kişi ) ödeme planı yapılmıştır.

Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şubesi:

İlçemizde kurulu bulunan tarımsal kalkınma kooperatiflerinin eğitim ve kongrelerinin Destekleme Şubesi ile koordineli olarak yapılmıştır.

2014 Yılında Ekonomik yatırımlar kapsamında 3 proje geçmiş 2 müteşebbis sözleşme imzalayarak 600.000 TL hibe alarak yatırımları tamamlamıştır.2014 yılı için Kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı kapsamında Ekonomik Yatırımlarda 3adet yatırımcı proje hazırlayarak başvuruda bulunmuştur.

Makine ekipman hibe desteği kapsamına 176 adet üretici başvuruda bulunmuş ve 45 adet üreticimiz hibe almıştır. Hibe miktarı 174.272,50 TL dir (Balya mak:1 Ad, Koble 5 ad, Mibzer:8 ad. Pülverizatör :17 ad, çapa makinesi: 2 ad, silaj Mak., 2 adet römork :6 ad ve toprak frezesi :1 adet ) gerçekleşme oranı %22,7 dir.

Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şubesi:

İlçemiz sınırları içerisinde 2014 yılında Veteriner Hekimler tarafından 3675 adet büyükbaş hayvana suni tohumlama yapılmıştır.

İlçe Müdürlüğümüzce kene ile mücadele kapsamında 130 litre Batick isimli ilaç ve 13 litre Flutick isimli ilaç dağıtımı yapılmıştır. Sinekle mücadele kapsamında 61 litre Hezinon isimli ilacın dağıtımı yapılmıştır.

İlçe Müdürlüğümüze 2014 yılında 118 adet ısırık vakası bildirimi yapılmıştır. İlçe Müdürlüğümüze bildirilen ısırık vakalarının takibi yapılarak belirtilen hayvanlar 10(on) gün müşahade altına alınmıştır ve müşahede sonuçları ilgili kuruma bildirilmiştir.

İlçe Müdürlüğümüze Büyükbaş hayvanlarda görülen Afrika Hastalığı(Sığırların Nodüller Ekzantemi) konusunda İlçemizin Pekmezci ve Yenievler Mahallesinde 2 adet hastalık çıkışı yapılmıştır. Afrika Hastalığından (Sığırların Nodüler Ekzantemi) 3 adet büyükbaş hayvan itlaf edilmiştir ve tazminat ödemeleri yapılmıştır. Belirtilen hastalıkla ilgili hastalık belirtilerinin tamamen bitmesine istinaden hastalık sönüşü yapılarak , idari ve fenni tedbirler kaldırılmıştır.

İlçemizin Camili Mahallesinde 20.05.2014 tarihinde Kuduz Hastalığı çıkmış olup ilgili kurumlara gerekli bildirim yapılarak idari ve fenni tedbirler alınmıştır. Belirtilen hastalıkla ilgili olarak karantina süresi sonunda hastalık sönüşü yapılarak, idari ve fenni tedbirler kaldırılmıştır.

2014 Yılında Yapılan Aşılama ve Küpel eme

PPR (Küçükbaş)

Küçükbaş Küpeleme

Sığır Brucellası

Şap Aşısı (Büyükbaş)

Çiçek Aşısı (Büyükbaş)

Kuduz

Küçükbaş (Brucella)

Şap Aşısı

(Küçükbaş)

9.333 Adet

15.000 Adet

1.242 Adet

14.084 Adet

12.851 Adet

529 Adet

6.854 Adet

3.472 Adet

2014 Yılında Yapılan Sağlık Taramaları

Arılı Kovan

Büyükbaş Hayvan

Kedi-Köpek

Küçükbaş Hayvan

Kanatlı Hayvan

43.572 Adet

45.638 Adet

1.115 Adet

44.662 Adet

4.500 Adet

2014 Yılında Yapılan Ödemeler

Destekleme Dönemi

Ödeme Sonucu

2014 Yılında ödenen 2013 yılı Anaç Sığır Desteklemesi

İşletme Sayısı:348 Adet

Büyükbaş Hayvan Sayısı:2.558 Adet

Ödenen:696.510 TL

2014 Yılında ödenen 2013 yılı Yılı Buzağı Desteklemesi

İşletme Sayısı:323 Adet

Büyükbaş Hayvan Sayısı:1.322 Adet

Ödenen:114.760 TL

2014 Yılında ödenen 2013 yılı Anaç Koyun-Keçi Desteklemesi

İşletme Sayısı:65 Adet

Hayvan Sayısı:6.766 Adet

Ödenen:135.320 TL

2014 yılı Arılı Kovan Desteklemesi

İşletme Sayısı:211 Adet

Arılı Kovan Sayısı:60.871 Adet

Ödenen:608.710 TL

2014 Yılı Süt Desteklemesi

Soğuk süt:6.009.260 Litre

Sıcak süt:4.844.171 Litre

Ödenen:492.111 TL

2014 Yılı Besilik Erkek Sığır Desteklemesi

Hayvan Sayısı:62 Adet

Karkas Ağırlık:15.796,1 Kg

Ödeme:12.375,2 TL

HAYVANCILIK DESTEKLEME ÖDEMESİ : 2.059.709,43 TL

BİTKİSEL ÜRETİM DESTEKLEME ÖDEMESİ : 11.356.066,42 TL

KIRSAL KALKINMA YAT. DESTEKLEME ÖDEMESİ : 774.272 TL

2014 YILI TOPLAM TARIMSAL DESTEKLEME ÖDEMESİ : 14.232.469,73 TL


Gıda ve Yem Şubesi:

İlçemizde bulunan 15 adet Yem Bayileri 4 defa denetlenmiş ve ruhsatsız bayi bırakılmamıştır. Gıda üretim tüketim ve toplu satış yerlerinin denetimi İl Müdürlüğümüz tarafından düzenli olarak yapılmaktadır.

3 - SORUNLAR VE ÖNERİLER:

İlçe Müdürlüğümüzün arşive ihtiyacı olup hazırlanan arşivin marangoz hane tarafından yapılmasına ihtiyacımız vardır. Ayrıca 5403 sayılı kanun ve arazi mülkiyet devri için İlçe Müdürleri ve 2 grup halinde teknik personellerin katılacağı eğitime gereksinim vardır.


İMAMOĞLU İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ

KONU

BELGE SAYISI

1

Adres Beyanı

1200

2

Boşanma

45

3

Cüzdan Alım Belge No

12

4

Cüzdan Erkek Kayıt No

1510

5

Cüzdan Kadın Kayıt No

1250

6

Çok dilli belgeler Formül A

15

7

Çok dilli belgeler Formül B

14

8

Çok dilli belgeler Formül C

4

9

Diğer Olaylar

201

10

Doğum

491

11

Doğum ( Yabancı Çocuk )

1

12

Evlenme

246

13

Evlenme Ehliyet Belgesi

228

14

Gelen Evrak Kayıt No

2640

15

Giden Evrak Kayıt No

131

16

İdari Para Cezası

399

17

İdari Para Cezası ( Tebligat )

27

18

Mahkemece kayıt Düzeltme

19

19

Kişi Güncelleme

159

20

Mavi Kartlar

4

21

Ölüm

97

İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ


İLÇE DEVLET HASTANESİ

A) GENEL BİLGİLER


1- Bina ve Araç Bilgileri

ANA BİNA

 • Hizmete Açılış Yılı : 2002
 • Arsa Alanı : 15005,46 m2
 • Kapalı Alan : 3,217 m2
 • Oturum Alanı : 1.317 m2
 • Koordinatlar : 37,25 derece K.E. - 35,64 derece D.B.

EK BİNA ( İnşaat Aşamasında)

 • Türü : 35 yataklı ek bina
 • Durumu : İnşat Aşamasında
 • Tamamlanma %'si : Anahtar Teslim %80 tamamlandı
 • Arsa Alanı : 15.005,46 m2 (mevcut hastane arsa alanı içerisinde)
 • Kapalı Alan : 5.937,73 m2
 • Oturum Alanı : 1.751,45 m2
 • Koordinatlar : 37,25 derece K.E. - 35,64 derece D.B.

LOJMAN BİLGİLERİ

 • Sağlık Tesisimize ait lojman bulunmamaktadır.

ARAÇ BİLGİLERİ

 • 1 adet: TOFAŞ-FİAT marka, 1994 model, 5 kapılı Sedan SW tipinde, benzinli, siyah renkte hizmet aracımız mevcuttur.
 • 1 adet: Peugeot marka, 2004 model, BOXER 350 L ticari unvanlı Evde Bakım Hizmet aracımız mevcuttur.
 • 1 adet: Hizmet alımı (kiralama) kapsamında bir adet doblo tipi hizmet aracımız mevcuttur.

B) YÖNETİCİ VE DİĞER PERSONEL BİLGİLERİ

1- İDARECİ VE PERSONEL BİLGİLERİ

İDARECİLER:

 • Hastane Yöneticisi/Başhekim : Dr. Kemal YALVAÇ
 • İdari ve Mali İşler Müdürü : İbrahim AK
 • Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü : Perihan ŞAHAN

DİĞER PERSONEL BİLGİLERİ

Genel İdari Personel Bilgileri:

 • Şef : 1
 • VHKİ : 4
 • Hizmetli : 9
 • Tıbbi Sekreter : 4
 • Memur : 1

Sağlık Personeli Bilgileri

 • Sağlık Memuru : 5 ( 1'i geçici görevle başka kurumda )
 • Lab. Teknikeri : 6
 • Röntgen Tekn. : 4
 • Anestezi Tekn. : 4
 • ATT (Acil Tıp Tek.) : 4
 • Ebe : 10
 • Hemşire : 24
 • Eczacı : 1
 • Psikolog : 1

Daimi İşçi : 6 (1'i geçici görevle hizmet vermektedir.)

4/c'li Şoför :1

2- HİZMET ALIMI KAPSAMINDA ÇALIŞAN FİRMA PERSONELİ BİLGİLERİ

 • Temizlik Hizmet Alımı : 10
 • Veri Hazırlama ve Girişi Hiz. Alımı : 16
 • HBYS (Hastane Bilgi İşlem Sistemi ) : 2
 • Özel Güvenlik Hizmet Alımı : 4
 • Yemek Hizmet Alımı : 4
 • Teknik Hizmet Alımı : 2

C) 2014 YILI TIBBİ HİZMET İSTATİSTİKLERİ

POLİKLİNİK VE HEKİM BİLGİLERİ:

 • Dâhiliye Polikliniği : Uzman Hekim/Kadrolu
 • Kadın Hastalıkları ve Doğum Polik. : Uzman Hekim/Kadrolu
 • Genel Cerrahi Polikliniği : Uzman Hekim/Kadrolu
 • Çocuk Hastalıkları ve Doğum Polik. : Uzman Hekim/Kadrolu
 • Kulak Burun Boğaz Polikliniği : Uzman hekim/Geçici Görevli
 • Fizik Tedavi Polikliniği : Uzman hekim/Geçici Görevli
 • Göz Polikliniği : Uzman hekim/Geçici görevli
 • Anestezi Uzmanı : Kadrolu
 • Diş Polikliniği-1 : Diş Tabibi / Kadrolu
 • Diş Polikliniği-2 : Boş
 • Diş Polikliniği-3 : Diş Tabibi / Geçici
 • Acil Servis : Pratisyen Hekim/Kadrolu (toplam 4 hekim)

2014 YILI YILLIK SAĞLIK İSTATİSTİKLERİ

a) Ayaktan Hasta Sayısı : 125.974

b) Yatan Hasta Sayısı : 1.920

c) Ameliyat Sayıları : 1.674

d) Doğum Sayıları

a) Normal Doğum : 1

b) Sezaryen Doğum : 0

e) Yatak Doluluk Oranı : %53,51

1- 2014 Yılı Yıllık Poliklinik Hizmetleri

a) Dâhiliye Polikliniği ( İç Hastalıkları )

Hasta İstatistiği