İmamoğlu İlçesinin tarihi Adana ile Kozan’ın tarihi içerisinde ele alınmalıdır. İmamoğlu ilçe merkezinin oluşumu sonraki tarihlere rastlamış olsa da ilçeye bağlı mahallelerde yerleşimin tarihi daha öncelere kadar dayanmaktadır.
 
İlçemiz Adana İl merkezine 45 km, Kozan ilçe merkezine 27 km mesafede olup,  Adana’dan Kozan, Feke, Saimbeyli ve Tufanbeyli’ye giden yol güzergâhı üzerinde bulunmaktadır.  
 
 Adana-Kayseri ticaret yolu üzerinde bulunmasının ve Çukurova’yı İç Anadolu’ya bağlayan güzergahın buradan geçmesinin bir sonucu olarak İmamoğlu önemini hiçbir zaman kaybetmemiştir. Anadolu-Suriye eski ticaret yolunun üzerinde bulunması nedeniyle de ticaret bakımından büyük bir önem taşımaktadır.     
 
İlçenin yerleşim tarihini bilhassa eski dönemler için  Çukurova’nın tarihinden ayırmak mümkün değildir. Bölgede 1352 yılında Şahabettin Ahmet Bey tarafından kurulan Ramazanoğlu Beyliği, uzun süre Memlükler’e bağlı olarak varlığını devam ettirmiştir.1516 yılında Osmanlı imparatorluğunun Çukurova’yı almasıyla bölgenin idaresi buraların hakimi olan Ramazanoğullarına bırakılmıştır. Bu idari uygulama ile Kozan ve İmamoğlu bölgesi Adana Vilayetine bağlı bir sancak statüsünü almıştır.

1530 yıllarında Kozan (SİS) sancağına bağlı mahallelerden bir kısmı günümüz İmamoğlu’na dahil edilmiştir. 1530 tarihli SİS Sancağı haritasında Ağzıkaraca mahallesi yer almıştır. Sonraki dönemde bölgede yerleşme ve iskan faaliyetleri artmıştır. İskan olarak çeşitli Türkmen boylarının yerleşmesinde Ramazanoğlu idaresinin ve Osmanlı idaresinin iskan politikası etkili olmuştur.