ETİK KOMİSYONU 2015 YILI FAALİYET RAPORU

Ülkemizde 2004 yılında çıkarılan ve 'kamu yönetiminde etiğin, iyi yönetimin temeli olduğu' vurgusu yapılan 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Hakkındaki Kanun ve ilgili Yönetmeliğinde yer alan yükümlülüklere ilişkin İlçemiz Kaymakamlığı'nın faaliyetleri aşağıda ana başlıkları itibariyle özetlenmiştir.

I- YAPILAN ÇALIŞMALAR:

A- YÖNETMELİK ÇALIŞMALARI:

5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 3.ve 7. maddelerine dayanılarak hazırlanan Kamu görevlileri Etik Davranış ilkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 29' uncu maddesi gereğince; Kurum ve kuruluşlarda etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere Kaymakam Kürşad ÖZDEMİR başkanlığında, üyeler İlçe Yazı İşleri Müdürü Tülay ÖZTORUN, İlçe Malmüdürü Ahmet KARA, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Ahmet ÖZKILIÇ, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Cumali KOCA ve İlçe Sağlık Müdürü Dr.Hasan ATAL'dan oluşan komisyon kurulmuştur.

Yönetmeliğin 'Etik davranış ilkelerine uyma' başlıklı 23. maddesi 2.fıkrası gereğince Kaymakamlığımız ve bağlı kurumlarda görev yapan tüm personele' Etik Sözleşmesi' imzalattırılarak dosyalarına takılmıştır.

Kamuda Etik Kültürünün yerleşmesi, kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken etik davranış ilkelerinin bilinmesi ve toplumda görevsizlik yaratan durumları ortadan kaldırmak suretiyle kamu yönetimine halkın güveninin arttırmak amacıyla Kamu Görevlileri Etik İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerinin kurum amirlerince personele bir kez daha hatırlatılması amacıyla 26.03.2015 tarih ve 363 sayılı yazı ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarından 25 Mayıs Etik Günü(25 Mayıs-01 Haziran 2015) haftasındaki 'Etik Önerileri' çerçevesinde çeşitli ekinliklerin ve çalışmaların yapılarak, hazırlanacak tutanakların ve katılımcı listelerinin gönderilmesi talep edilmiştir.

B- EĞİTİM :

Kamu Görevlileri Etik Davranış ilkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikle de, 'Etik Davranış İlkeleri' ve etik kültürünün yerleştirilmesi amacıyla Kamu Kurum ve Kuruluşları dire amirleri tarafından kurum personellerine Etik davranış ilkelerine uyma başlıklı 23. Personeli bilgilendirme başlıklı 24. Etik kültürün yerleştirilmesi ve eğitimi başlıklı 25. maddelerine göre bilgilendirme eğitim verilmiştir.

C- ETKİNLİKLER :

25 Mayıs Etik günü ve 25 Mayıs - 1 Haziran Etik haftası nedeniyle, ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İmamoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde tüm okulların katılımıyla Etik Günü kutlama programı yapılmıştır.

Etik Günü ve Haftası münasebetiyle ilçemiz okullarında panolara 'ETİK' nedir? 'Etik Günün Amacı Nedir? Broşürleri ve günün anlamını belirtir güzel sözler, kısa hikaye ve şiirler asılmıştır. Öğrencilere sunum izletilmiştir.

Etik günü ve haftası ile ilgili İlçemiz Fatih Yatılı Bölge Ortaokulunda güzel şiir okuma yarışması, Hürriyet İlkokulunda resim yarışması yapılmıştır. Ayrıca tüm okullarda etik davranışların yaygınlaştırılması ve öğrenci-öğretmen, öğrenci-veli ve öğretmen-veli arasındaki iletişimin etik kurallarına uygun olması yönünde faaliyetler yapılmıştır.

25 Mayıs 2015 Etik Günü (Haftası) nedeniyle Başbakanlık Etik Kurulu Başkanlığı tarafından gönderilecek afiş ve pankartların İlçemizde uygun görülen yerlere asılmıştır.

Kamu Hizmetlerini belirleyen standartlara ve süreçlere uygun şekilde yürütülmeleri için Kaymakamlığımızın birimleri Kamu Hizmet Standartları Formunun güncel olarak tutulmaktadır.

II- SONUÇ :

Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulunun 01/12/2008 tarih ve 154 sayılı yazısı gereği; Kaymakamlığımız web sitesinde Etik Komisyonunu tanıtıcı bir bölüme yer verilmiştir.

Etik farkındalığın önemine inanan Kaymakamlığımız, etik mevzuatı ile kendisine verilen görevleri yerine getirmekte gösterdiği duyarlılığı bundan böyle de aynı şekilde sürdürmeye devam edecektir.

Etik Komisyonu tarafından yapılan çalışmalara ait faaliyet raporu kamuoyu ile paylaşılması amacıyla Kaymakamlık web sitesinde yayımlanacaktır.

Kürşad ÖZDEMİR

Kaymakam

Komisyon Başkanı

Üyeler

Tülay ÖZTORUN Ahmet KARA Ahmet ÖZKILINÇ

Yazı İşleri Müdürü Malmüdürü Milli Eğitim Müdürü

Cumali KOCA

İlçe Gıda Tarım ve Hay.Müdürü