İMAMOĞLU KAYMAKAMLIĞINA
(Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı)
 
 
Şikayet Eden                           :    
 
TC No                                     :    
 
Adres                                      :   
 
 Telefon                                  :     
 
Şikâyet edilen                         :     
 
Adresi                                     :    
 
Şikayetin parasal değeri          :   
 
Şikayetin tarihi                                    :   
 
Şikayetin konusu                    : Ayıplı Hizmet (Komisyon masrafı adı altında alınan   ……. TL’nin iadesi)
 
 
Açıklamalar                            :
 
…………………………………………………..………………Şubesinden …………………………… ………………………………..……….……………...……… tarihinde  ihtiyaç/konut/bireysel/tüketici/araç adı altında  nakit ödemeli kredi kullandım. Kredi kullanım esnasında (dosya masrafı) adı altında ………. TL kesinti yapılmıştır.   
İstem Sonucu: Masraf ve  komisyon adı altında haksız ve hukuksuz olarak alınan ………… TL’nin tarafıma  iadesine karar verilmesini arz ve talep ederim.    
                                                                                                           
 
                                                                                                                                
 
                                                                                                                                              
 EKİ:
………..