İlçemizin kuruluşu 1987 yıllarına dayanmasına rağmen eğitim ve öğretimin geçmişi daha eskidir. İlçe merkezinde bulunan istiklal ortaokulu (eski adıyla istiklal ilkokulu) 1945 yılında eğitim ve öğretime açılmıştır.  
 
İlçede  3 anaokulu, 18 ilkokul, 11 ortaokul, 1 YBO(kız-erkek), 2 Meslek Lisesi, 1 Anadolu Lisesi, 1 İmam-Hatip Lisesi, 1 Halk Eğitim Merkezi olmak üzere  toplam 38 okul bulunmaktadır. Bu okullarda toplam 340 öğretmen görev yapmakta olup,  5400 öğrenci öğrenim görmektedir.
 
Bunun dışında, 1 Etüt merkezi, 1 Rehabilitasyon merkezi, 1 MTS kursu, 2 Özel Yurt olmak üzere toplam 5 adet Özel Kurum bulunmaktadır. 2016-2017 Eğtiim Öğretim yılında 191 branj öğretmeni, 22 okul müdürü, 118 sınıf öğretmeni, 1 müdür baş yardımcısı, 31 okul öncesi öğretmen,15 müdür yardımcısı olmak üzere toplam 340 öğretmen, 38 yönetici görev yapmaktadır.
        
2016-2017 yılı eğitim öğretim yılında 22 ingilizce, 7 rehberlik, 11 bilişim teknolojileri, 15 din kültürü ve ahlak bilgisi, 12 güzel sanatlar, 7 müzik, 41 diğer branş olmak üzere toplam 115 öğretmene ihtiyaç duyulmaktadır.
 
2016-2017 eğitim ve öğretim yılı   toplam derslik sayısı  345 olup, bir dersliğe düşen öğrenci sayısı okul öncesinde 15,28 temel eğitimde 13,1 ve ortaöğretimde 30,88 olmak üzere toplam derslik başına düşen öğrenci  sayısı 15,65’dir. İlçemizde  3 ana okulu bulunmakta olup, 273 Ana sınıf öğrencisi ve 262 ana okulu öğrencisi olmak üzere toplam 535 okul öncesi öğrenci bulunmaktadır. Ayrıca, Halk Eğitim Merkezince toplam 40 adet kurs  açılmış olup, 659 kursiyere belge düzenlenmiştir.
 
İlçemizde  11 adet taşıma merkezi 41 adet taşınan yerleşim  birimi bulunmaktadır.  463 kız öğrenci, 475 erkek öğrenci olmak üzere toplam 938 öğrenci taşımalı eğitim görmektedir.