İlçe ekonomisinin tamamı tarım ve tarımla ilgili alt birimlerden oluşmaktadır. Tarımdaki verimlilik artışı  ve tarımsal potansiyel ekonominin canlanmasına ve ticaretin artmasına neden olmuştur. Tarımdaki gelişme; ilçede buğday, ayçiçeği, mısır, zeytin  ve pamuk  tüccarlarının ortaya çıkmasını, sanayi tesislerinin kurulmasını  sağlamıştır. 
 
Son yıllarda Türkiye’nin tek parçada en büyük Organik Nar bahçesi (1800 Dekar) , tıbbı  aromatik bitki ekimi gibi( 700 dekar ) ve kinoa  (600 dekar ) gibi değişik ürün yetiştiriciliği İlçemizde gerçekleştirilmiştir. İlçenin tarımsal işletmelerinin %50’lik kısmında bitkisel üretimle birlikte hayvancılık da yapılmaktadır.  Buna bağlı olarak ilçede çok sayıda hayvancılık işletmesi kurulmuştur. 
 
İlçenin yüz ölçümü toplam 424 km² olup, 68.970 dekar koruluk ve orman arazisi, 4.938 dekar çayır ve mera bulunmakta, 2.592 dekar alan ise tarıma elverişsiz arazidir.
 
347.500 Dekar tarım arazisinin tamamı (pompaj sistemleri devreye girdiği takdirde ) sulanabilir tarım arazisi olup bunun  570 dekarı sebzelikler, 14.365 dekarı meyvelikler 260 dekarı bağ, 330.505 dekarı Tarla Bitkileri ekilişi  ve 1.800 dekar alan  ise örtü altı tarım alanıdır. 
 
İlçemizde, çiftçi kayıt sistemine kayıtlı çiftçi sayısı 2.361’dir. İlçe genelinde ağırlıklı olarak buğday ayçiçeği, mısır pamuk yer fıstığı patates,  aromatik bitkiler zeytin ve nar  üretimi yapılmaktadır.
 
 
İlçenin tarımsal işletmelerinin büyük bir kısmında bitkisel üretimle birlikte hayvancılık yapılmaktadır. Hayvancılık genelde süt inekçiliği ve besi şeklindedir. Süt ineklerinin büyük kısmı holshtain melezi ve bir kısmı saf  ırklardır.
 
Büyükbaş hayvancılığın yanı sıra ilçede küçükbaş hayvancılık da oldukça gelişmiştir. İlçemiz yaz aylarında diğer illerden   göçer olarak gelen keçi yetiştiricilerine yazlık besi alanları sağlamaktadır.
 
Bunun dışında, arıcılık da yaygın olarak yapılmakta ve arıcıların ürettikleri balları değerlendirebileceği bir adet bal entegre tesisi bulunmakta,  yurt içine bal satışı yapılmaktadır. İlçede  fenni kovan imalathanesi olup yurt içindeki arıcılar kovan ihtiyaçlarını buradan sağlamaktadırlar. İlçemizde 7000 büyükbaş, 18.000 küçükbaş, 61.706 arılı kovan ve 155.041 kümes hayvanı mevcuttur.
Dünya'da koruma altına alınan Mersin balığından et ve havyar üretmek amacıyla, 2006 yılında ilçemiz Ağzıkaraca mahallesinde faaliyete başlayan ROYAL balıkçılık 72.000 m² alan içerisinde kurulu 7.600 m² kapalı kara tesisinde yıllık 29 ton  mersin balığı üretimi 2007 yılında üretime başlamıştır.   Türkiye’de ilk ve tek üretim tesisidir. 
 
İlçemizde tarıma dayalı olarak  faaliyetler gösteren çırçır, ve zeytinyağı fabrikası, bal paketleme tesisi  ve yurdun dört bir tarafına yer fıstığı hasat makinesi satışı yapan tarım makinaları imalathanesi ile derin kuyu su pompası imalathanesi bulunmaktadır. Bu kuruluşların ilçemiz ekonomisinde özellikte istihdam yönünden önemli bir yeri bulunmaktadır.
 
 CİNSİ
ADET
  KAPASİTE    
  (TON)
Çırçır Fabrikası
3 (2ad.gay.faal)
90 Ton/Gün
Bal Paketleme
1
40 Ton/Yıl
Süt Fabrikası
1
20 Ton/Gün
Zeytin yağı Fabrikası
1
160 Ton/Gün
Tarım Makineleri İmalathanesi
(Yer Fıstığı Hasat Mak)
1
50 Adet/Yıl
Tarım Makineleri İmalathanesi
 (Derin kuyu su pompası imalatı )
1
600 Adet/Yıl