İlçe ekonomisinin tamamı tarım ve tarımla ilgili alt birimlerden oluşmaktadır. Tarımdaki verimlilik artışı  ve tarımsal potansiyel ekonominin canlanmasına ve ticaretin artmasına neden olmuştur. Tarımdaki gelişme ilçede buğday, ayçiçeği, mısır  ve pamuk tüccarlarının ortaya çıkmasını, sanayi tesislerinin kurulmasını  sağlamıştır. 
 
İlçemizde, Türkiye’nin tek parçada en büyük Organik Nar bahçesi (2269 Dekar) ve  tıbbı  aromatik bitki ekimi ( 810 dekar) gerçekleştirilmiştir. İlçenin tarımsal işletmelerinin %50’lik kısmında bitkisel üretimle birlikte hayvancılık da yapılmaktadır.  Buna bağlı olarak ilçede onlarca hayvancılık işletmesi kurulmuş ve Adana da ilk defa Malıhıdırlı mahallesinde kooperatif bazında organize hayvancılık işletmesi 2012 yılında tesis edilmiştir.
 
TARIM ve SULAMA
 
 İlçenin yüz ölçümü toplam 424 km² olup, 68.970 dekar koruluk ve orman arazisi, 4.938 dekar çayır ve mera bulunmakta, 2.592 dekar alan ise tarıma elverişsiz arazidir.
34.750 hektar tarım arazisinin tamamı sulanabilir alan olup, 530 dekarı sebzelikler, 13.940 dekarı meyvelikler, 270 dekarı bağ, 332.510 dekarı ekilen ve 250 dekarı ise örtü altı tarım alanıdır. 
 Bunun dışında, çiftçi kayıt sistemine kayıtlı çiftçi sayısı 2.322’dir. İlçe genelinde en çok buğday ayçiçeği, mısır, pamuk yer fıstığı, patates, rulo çim, tıbbi ve aromatik bitkiler, zeytin ve nar  üretimi yapılmaktadır.         

HAYVANCILIK
         
İlçenin tarımsal işletmelerinin büyük bir kısmında bitkisel üretimle birlikte hayvancılık yapılmaktadır. Hayvancılık mahallelerde genelde süt inekçiliği ve besi şeklindedir. Süt ineklerinin büyük kısmı holshtain melezi ve bir kısmı saf  ırklardır. 
Büyükbaş hayvancılığın yanı sıra ilçede küçükbaş hayvancılık da oldukça gelişmiştir. İlçemiz yaz aylarında diğer illerden   göçer olarak gelen keçi yetiştiricilerine yazlık besi alanları sağlamaktadır.
Bunun dışında, arıcılık da yaygın olarak yapılmakta ve arıcıların ürettikleri balları değerlendirebileceği bir adet bal entegre tesisi bulunmakta,  yurt içine bal satışı yapılmaktadır. İlçede  fenni kovan imalathanesi olup yurtiçindeki arıcılar kovan ihtiyaçlarını buradan sağlamaktadırlar.
BÜYÜKBAŞ HAYVAN VARLIĞI
KÜÇÜKBAŞ HAYVAN VARLIĞI
ARILI KOVAN
KÜMES HAYVANI
KOYUN      
KEÇİ
    TOPLAM
             
 8.870
    
 11.630    
     
7.340
     
18.970
   
  66.299
85.000