ETİK KOMİSYONU 2010-2011-2012 YILI FAALİYET RAPORU

Ülkemizde 2004 yılında çıkarılan ve 'kamu yönetiminde etiğin, iyi yönetimin temeli olduğu' vurgusu yapılan 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Hakkındaki Kanun ve ilgili Yönetmeliğinde yer alan yükümlülüklere ilişkin İlçemiz Kaymakamlığı'nın faaliyetleri aşağıda ana başlıkları itibariyle özetlenmiştir.

I- YAPILAN ÇALIŞMALAR:

A- YÖNETMELİK ÇALIŞMALARI:

5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 3.ve 7. maddelerine dayanılarak hazırlanan Kamu görevlileri Etik Davranış ilkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 29' uncu maddesi gereğince; Kurum ve kuruluşlarda etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere Kaymakam başkanlığında, İlçe Yazı İşleri Müdürü, İlçe Malmüdürü, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü ve İlçe Sağlık Grup Başkanı'nın iştirakiyle, 28.09.2005 tarihli Kaymakamlık Olur'u ile Kamu görevlileri etik kurulu kurulmuş ancak, görev değişikliği (Kaymakam) nedeniyle Kaymakamlık Makamının 19.10.2011 tarih ve 989 sayılı Olur'u ile aynı üyelerin iştirakiyle yeniden oluşturulmuştur.

Yönetmeliğin 'Etik davranış ilkelerine uyma' başlıklı 23. maddesi 2.fıkrası gereğince Kaymakamlığımız ve bağlı kurumlarda görev yapan tüm personele' Etik Sözleşmesi' imzalattırılarak dosyalarına konulmuştur.

Valiliğimiz İl Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 24.11.2010 tarih ve 8050 sayılı yazıları eki Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanlığının 10.11.2010 tarih ve 1049 sayılı yazıları ile gönderilen Etik komisyonu çalışmalarının ilgili kurum personeli ve toplum tarafından bilinmesi ve kamuda etik kültürünün yerleştirilmesine katkı sağlanması amacıyla, Kaymakamlığımız internet sitesinde etik komisyonuna ait bir bölüm oluşturularak, bu bölümde etik komisyon üyeleri, etik mevzuatı ve diğer faaliyetlere yer verilmiştir. Konu ile ilgili İlçe Belediye Başkanlığına gerekli duyurular yapılmıştır.

25 Mayıs Etik günü ve 25 Mayıs - 1 Haziran Etik haftası kutlamalarına ilişkin Valilik Makamının 27.04.2012 tarih ve 4586 sayılı yazıları Kaymakamlığımızın 11.05.2012 tarih ve 799 sayılı yazımız ile İlçemizde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilerek, Etik Günü ve Etik Haftası süresince yapılan etkinlerle ilgili bilgi istenmiştir.

B- EĞİTİM:

Kamu Görevlileri Etik Davranış ilkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikle de, 'Etik Davranış İlkeleri' ve etik kültürünün yerleştirilmesi amacıyla Kaymakamlığımızın 16/08/2012 tarih ve 1337 sayılı yazısı ile ilçede faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarından Etik davranış ilkelerine uyma başlıklı 23. Personeli bilgilendirme başlıklı 24. ve Etik kültürün yerleştirilmesi ve eğitimi başlıklı 25. Maddelerine göre görevli personellere bilgilendirme eğitimi verilmesi istenmiştir.

C- ETKİNLİKLER:

25 Mayıs Etik günü ve 25 Mayıs - 1 Haziran Etik haftası nedeniyle, İlçemiz okullarında 2010-2011 ve 2012 eğitim ve Öğretim döneminde görevli idareciler tarafından öğretmen ve öğrencilere Etik gününün anlam ve önemini belirten bilgilendirme konferansı verilmiştir.

Öğrencilere hafta süresince öğretmenler tarafından etik kavramının anlamı ve öneminin kavratılması sağlanmış, Etik Haftası ile ilgili resim, şiir ve kompozisyon yarışmaları düzenlenerek, dereceye giren öğrencilere ödüller verilmiş, eserler okul ve sınıf panolarına asılmıştır. Okullarımızda haftanın en etik davranışları seçilerek okul idarecileri tarafından ödüllendirilmiştir.

II- SONUÇ:

Etik farkındalığın önemine inanan Kaymakamlığımız, etik mevzuatı ile kendisine verilen görevleri yerine getirmekte gösterdiği duyarlılığı bundan böyle de aynı şekilde sürdürmeye devam edecektir.

İş bu rapor İlçemiz Kamu Kurum ve Kuruluşlarından gelen raporlar doğrultusunda hazırlanmıştır.