İlçemiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 2017 yılı 1. altı ay içerisinde, 5051 kişiye toplam 3.742.340,86 TL nakdi/ayni yardım yapılmıştır.
            2017 yılı 1. altı ay içerisinde Vakfımızca 2 kişiye 10.000,00 TL betonarme ev yapım yardımı ,  20  kişiye 18.500,00 TL ev onarım yardımı ve 26 kişiye 15.900,00 Diğer Barınma Yardımı olmak üzere toplam 48 kişiye 44.400,00 TL nakdi ve ayni barınma yardımı yapılmıştır.
 
            2017 yılı 1. altı ay içerisinde Vakfımıza 5.370 kişi  Genel Sağlık Sigortası hane başvurusu olup,
              4.580 hane GO,
                 684 hane G1,
                   95 hane G2,
                      11 hane G3, gelir durumu ile sonuçlanmıştır.
  İlçe nüfusuna göre ; 14.115 kişi % 45 G0, 2.174 kişi % 7 G1, 302 kişi % 1 G2, 33 kişi % 0 G3 ve 12.033 kişi % 47 GSS dışında kalanlar olarak tespit edilmiştir.  
 
 
İmamoğlu Sosyal Güvenlik Merkezi, 20.01.2015 tarihinde 5 personel ile 993 m² kullanım alanı olan hizmet binasında faaliyetine başlamıştır.
 
4/b sigortalı tescil ve hizmet İşlemleri sağlık aktivasyonu, GSS tescil ve takip işlemleri, işverenişlemlerinden oluşan ve kanunla belirlenen tüm hizmetler  yürütülmektedir. 2017 yılı 1.altı aylık
içerisinde iş yeri sayısı 394, Gayri faal işyeri  sayısı 239, Esnaf Bağ-kur sigortalısı 2972Bağ-kur tarım
sigortalısı 3732, Kuruma başvuran  G1 sağlık sigortalıları 2494 kişi dir.