T.C
İMAMOĞLU İLÇESİ
SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA
SÜRESİ ( EN GEÇ)

1

GIDA YARDIMI

1.SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )

30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)
7 GÜN (Gıda yardımının devamı için yapılan başvurularda)

2

YAKACAK YARDIMLARI

1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )
En geç yan taraftaki sütunda belirtilen sürelerde başvurular karara bağlanır. Uygun bulunan başvurulurda yakacak yardımı teslimi, Ankara İl Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfının, vakfımıza yakacak sevkiyatı yaptığı tarihte yapılır

30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)
7 GÜN (Yakacak yardımının devamı için yapılan başvurularda)

3

BARINMA YARDIMLARI (KİRA)

1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa
2. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )
3. Barınma ihtiyaç Raporu/Varsa hasar tespit Raporu/Kira Kontratı

30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)
7 GÜN (Kira yardımının devamı için yapılan başvurularda)

4

SOSYAL DESTEK YARDIMLARI (Bir Defaya Mahsus
Para/ Periyodik Nakit)

1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )

30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)
7 GÜN (Sosyal destek yardımının devamı için yapılan başvurularda

5

EĞİTİM YARDIMLARI

1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )
3. Öğrenci Belgesi

30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)
7 GÜN (Eğitim yardımının devamı için yapılan başvurularda)

6

ŞARTLI EĞİTİM

1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )
3. Öğrenci Belgesi

14 GÜN

7

YARDIMI (ŞNT)

2. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (evli ise kendisinin ve eşinin) (İlk defa yapılan başvuruluyorsa)
3. Öğrenci Belgesi
4. Çocukların Kimlik Fotokopisi

Not: Başvurular Ağustos-Eylül ve Ekim aylarında alınır. İlk incelemede olumsuzluk görülmeyen başvurular değerlendirilmek üzere en geç 14 gün içinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne gönderilir.

 

8

ŞARTLI SAĞLIK YARDIMI

1. SYDV Şartlı Sağlık Yardımı Başvuru Formu (İlk defa başvuruluyorsa)
2. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (evli ise kendisinin ve eşinin) (İlk defa başvuruluyorsa)
3. Çocukların Kimlik Fotokopisi

Not: Başvurular Ağustos-Eylül ve Ekim aylarında alınır. İlk incelemede olumsuzluk görülmeyen başvurular değerlendirilmek üzere en geç 14 gün içinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne gönderilir.

14 GÜN

9

ÖZÜRLÜ İHTİYAÇ YARDIMLARI

1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )

2. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (İlk defa başvuruluyorsa)
3. Medikal malzeme kullanımı gerektiğine dair Sağlık Kurulu Raporu
4. Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi olanlardan araç bedelinin, tabi olduğu kurumca karşılanmadığına dair belge

7 GÜN

10

AFET DESTEKLERİ
(Deprem,Yangın,Sel vb.)

1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
3. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi
4 Hasar tespit raporu/Yangın raporu vb.

7 GÜN

11

TERÖR ZARAR YARDIMI

1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi
3. Terör zararı tespit tutanağı

7 GÜN

12

PROJE DESTEKLERİ
(GELİR GETİRİCİ PROJELER

1. Fayda sahibi başvuru formu
2. Proje hazırlama formatı
3. Proje başvuru formu
4.Başvuru yapan kişinin kimlik fotokopisi
5. Proje yapacak kişinin iş tecrübesini kanıtlayıcı belge (ustalık, kalfalık, diploma, sertifika, referans mektubu vs.)

30 GÜN

13

 

Not: Proje Destek başvurularının uygunluğu Mütevelli Heyeti tarafından
en geç 30 gün içinde karar bağlanır. Uygun olduğu görülen projeler
değerlendirilmek üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne gönderilir..

 

14

PROJE DESTEKLER(GEÇİCİ İSTİHDAM
PROJELERİ, İSTİHDAM EĞİTİM PROJELERİ ve SOSYAL HİZMET PROJELERİ)İ

1. Fayda sahibi başvuru formu
2. Proje hazırlama formatı
3. Proje başvuru formu

Not: Proje Destek başvurularının uygunluğu Mütevelli Heyeti tarafından en geç 30 gün içinde karar bağlanır. Uygun olduğu görülen projeler değerlendirilmek üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne gönderilir

30 GÜNNOT: Yukarıda belirtilen hizmetlerden faydalanmak üzere başvurulması için 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunun ilgili hükümleri gereğince başvuru sahiplerinin ve eşlerinin herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olmama şartı aranmaktadır. Ancak, sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olan ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir alan özürlüler, tedavi giderleri ile fonksiyon kazandırıcı ortopedik ve diğer yardımcı araç ve gereçlerin kurumlarca karşılanamayan kısmı için özürlü ihtiyaç yardımı almak üzere başvurabilirler.
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri:
İsim : Caner KÖDEN

Unvan : Vakıf Müdürü
Adres : İmamoğlu Hükümet Konağı

Tel. : 0 322 892 15 24

Faks : 0 322 892 15 10

e-Posta : imamoglusydv@hotmail.com


İkinci Müracaat Yeri:
İsim : Alper TANRISEVER

Unvan : İmamoğlu Kaymakamı

Adres : Hükümet Konağı

Tel : 322 892 15 18

Faks : 322 8792 15 19-15 10 

e-Posta : imamoglu@icisleri.gv.tr