Avrupa Birliği ( AB )  Ufuk 2020   ( Horizon 2020 ) Programı, " çok uluslu araştırma ve inovasyon işbirliği destekleri"nden, " bireysel öncül araştırma destekleri"ne,  " burs ve uluslararası dolaşım destekleri"nden " KOBİ'lere özel inovasyon destekleri"ne kadar çok geniş bir yelpazede 80 Milyar Avro'luk bütçesi ile önemli bir finansman kaynağı olma özelliği taşımaktadır. Söz konusu program hakkında detaylı bilgi için tıklayınız...