1-) İlçe Halk Eğitim ve Mesleki Eğitim Merkezi Belediye ye ait olan ve meclis kararı ile geçici olarak tahsis edilen binada hizmet vermektedir. Halk Eğitim Merkezi binası yapılması ile ilgili 2015 yılı içerisinde  talepte  bulunulmuştur.
 
 
2-) İlçede ortaöğretim öğrencilerinin kalacağı  bir yer olmadığından  100 kız, 100 erkek öğrenci kapasiteli ortaöğretim  pansiyonu yapılması büyük önem arz etmektedir.
 
 
3-) İlçemiz Cumhuriyet ortaokulu ilkokulunun bulunduğu binada hizmet verdiğinden yeni bina yapılması hususunda da 2015 yılı içerisinde talepte bulunulmuştur.
 
 
4-) İlçemiz Mesleki Teknik Anadolu Lisesi hizmet binasının bahçesine ek olarak 2 adet atölye  yapımı ihale edilerek, inşaatına başlanılmış olup, 300 iş günü  içerisinde teslim edilmesi planlamaktadır.    
 
 
5-) İlçemiz 28.686 nüfusuna sahip olup, toplumsal yaşamın gerektirdiği etkileşmelere ortam sağlayacak, kültürel faaliyetleri bir bütünlük içerisinde bir araya getirecek, gerek kamu gerekse sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenecek olan eğitim, dinlenme ve eğlenme gibi  etkinliklere zemin hazırlayacak bir kültür merkezine ihtiyaç duyulmaktadır. Belirtilen amaçlar doğrultusunda, ilçe imkanları ile uygun yer tespitinin yapılarak tahsisi sağlanacak mevkide bir kültür merkezinin yapılması hususunda Kültür ve Turizm Bakanlığından talepte bulunulmuştur.
 
 
6-) Kaymakamlığımız öncülüğünde hayırsever vatandaşlarımızın katkıları ile 17.03.2016 tarihinde başlatılan eski okul binasının öğretmenevi/akşam sanat okuluna dönüştürülmesi çalışmaları sona ermiş ve hizmete açılmıştır.  
 
 
7-) İnşaatına 2012 yılında başlanılan 35 yataklı    hastane ek binasının  inşaatı devam etmekte olup, 2017 yılı Mayıs ayı içerisinde teslim alınması ve taşınması planlanmaktadır.
 
 
Ek binanın hizmete açılması halinde hastanenin  tam teşekkül statüsü kazanması, yoğun bakım diyaliz üniteleri ile psikiyatri polikliniğinin hizmete açılması planlanmaktadır.
 
 
8-) Devlet hastanesi diyaliz ünitesi için ek bina yapımı izni alınarak proje aşaması tamamlanmıştır. Bakanlığın ödenek tahsis etmesi halinde 2016 yılı içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir. 
 
 
9-) İlçe Emniyet Müdürlüğü adına  Kozan yolu üzeri  30-L-2a pafta 2289 no.lu parselin tahsisi yapılmış olup, hizmet binası ve lojman yapımı için ödenek beklenmektedir.
 
 
10-) Suç/suçluyla mücadelede etkinliği artırmak, suçun öncesine veya suç oluştuktan sonra alınacak tedbir ve delil aşamalarına unsur teşkil etmesi amacıyla MOBESE sistemine ihtiyaç duyulmaktadır. İlçe giriş ve çıkış noktalarına PTS(Plaka Tanıma Sistemi) yapılması ile ilgili yazışmalar yapılmıştır.
 
 
11-) 04.10.2013 tarihinde temeli atılan Mülkiyeti Türkiye Diyanet Vakfına ait Merkez Yeni Camisinin   yapım inşaatı tamamlanarak, 05.06.2016 tarihinde   hizmete açılmıştır.